شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
3 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
10 (18.61%)
تغییر ۶ ماهه
2 (4.14%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 42.12 - 42.12 42.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Alternative Market 878.68 - 878.68 878.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Main and Parallel Market 64.18 - 64.18 64.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴