کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:55
2 (5.46%)
تغییر ۳ ماهه
7 (14.58%)
تغییر ۶ ماهه
3 (6.76%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.54 - 41.54 41.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Alternative Market 894.36 - 894.36 894.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 64.22 - 64.22 64.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵