شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0446
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 22:40:13
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

689
قیمت روز
2 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:56
61 (9.71%)
تغییر ۳ ماهه
42 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
689 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:14
78 (7.07%)
تغییر ۳ ماهه
62 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
97 (8.66%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1019 - 1007.61 1019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
PX-GLOB 1366.09 - 1366.09 1366.09 3.72 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۳۳
FTSE Czech Republic 1204.94 - 1204.94 1204.94 16.78 1.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1252.27 - 1252.27 1252.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1333.54 - 1333.54 1333.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (USD) 1524.57 - 1524.57 1524.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴