کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:35:22
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
85 (13.54%)
تغییر ۳ ماهه
85 (13.54%)
تغییر ۶ ماهه
713 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:17
93 (9.46%)
تغییر ۳ ماهه
24 (2.22%)
تغییر ۶ ماهه
34 (3.07%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1076.33 - 1072.27 1077.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۵
PX-GLOB 1456.76 - 1456.76 1456.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱:۳۴
FTSE Czech Republic 1262.67 - 1262.67 1262.67 1.38 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۳۵
OETOB Czech Traded (CZK) 1349.23 - 1349.23 1349.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1425.67 - 1425.67 1425.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
OETOB Czech Traded (USD) 1608.58 - 1608.58 1608.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴