کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:27:13
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
24 (13.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
206 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
163 (13.08%)
تغییر ۳ ماهه
17 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.63%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 458.3 - 458.3 468.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Copenhagen Benchmark 1523.36 - 1522.24 1544.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Copenhagen Small Cap 248.9 - 248.9 251.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Copenhagen All shares 1410.28 - 1409.98 1427.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMXC20 1004.96 - 1004.2 1022.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵