شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0561
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:03:15
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
161 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,933 (12.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,928 (12.51%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13483 - 13478.8 13549.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
EGX 70 673.52 - 673.52 673.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
EGX 100 1697.43 - 1697.43 1697.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
EGX 20 Capped 13490.21 - 13490.21 13490.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴