کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0578
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:59:12
0 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.94%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,637
قیمت روز
33 (0.23%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
1,797 (14.00%)
تغییر ۳ ماهه
25 (0.17%)
تغییر ۶ ماهه
2,467 (14.42%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14637.4 14634.09 14634.09 14637.4 33.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
EGX 70 681.55 683.16 681.55 683.16 2.71 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
EGX 100 1728.22 1731.67 1728.22 1731.67 6.60 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
EGX 20 Capped 18736.92 18726.73 18726.73 18736.92 34.45 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲