شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,209
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:35
296 (10.16%)
تغییر ۳ ماهه
229 (7.68%)
تغییر ۶ ماهه
3,209 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
456 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
800 (11.97%)
تغییر ۶ ماهه
743 (11.21%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3821.84 - 3807.5 3832.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 10551.73 - 10531.25 10568.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 11988.23 - 11952.1 12011.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Next 20 10753.38 - 10715.83 10797.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Large 60 5328.66 - 5308.56 5345.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All Shares 5887.39 - 5867.06 5892.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 11808.02 - 11777.92 11815.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All-Tradable 3752.3 - 3738.42 3762.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2432.51 - 2417.54 2435.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
EuroNext 100 935.64 - 932.16 937.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 4794.37 - 4772.95 4810.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶