کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,403
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:05:42
1,131 (15.54%)
تغییر ۳ ماهه
492 (5.54%)
تغییر ۶ ماهه
201 (2.33%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6381.82 - 6381.82 6519.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
SDAX 10790.74 - 10790.74 10958.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Midcap 24711.11 - 24711.11 25240.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
TecDAX 2641.57 - 2641.57 2701.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4716.86 - 4716.86 4816.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XETRA DAX Price 11364.17 - 11364.17 11604.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Classic All Share 8403.16 - 8403.16 8592.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Technology All Share 3190.82 - 3190.82 3248.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
DAX 11364.17 - 11356.32 11622.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
Euro Stoxx 50 3305.73 - 3301.85 3378.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶