شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:05:12
343 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,193 (13.15%)
تغییر ۶ ماهه
1,340 (14.54%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6192.27 - 6096.95 6196.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SDAX 10343.43 - 10232.13 10347.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Midcap 23175.11 - 22991.03 23181.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 2579.89 - 2539.23 2579.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4582.17 - 4513.99 4585.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
XETRA DAX Price 11205.54 - 11011.57 11205.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 7876.55 - 7816.13 7878.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Technology All Share 2956.47 - 2920.8 2956.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
DAX 11205.54 - 10918.62 11215.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3134.92 - 3069.35 3138.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶