شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:31:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,511
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
592 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
404 (4.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,511 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,978
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
288 (7.80%)
تغییر ۳ ماهه
144 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
298 (6.96%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3978.42 - 3978.42 3978.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (EUR) 4777.52 - 4777.52 4777.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (HUF) 9853.21 - 9853.21 9853.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (USD) 5430.37 - 5430.37 5430.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Hungary 3976.9 - 3976.9 3976.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Budapest SE 41503.91 - 41180.05 41503.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۵