کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0085
قیمت روز
0 (2.41%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,725
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
673 (22.05%)
تغییر ۳ ماهه
673 (22.05%)
تغییر ۶ ماهه
3,725 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,349
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
130 (10.66%)
تغییر ۳ ماهه
95 (7.54%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.09%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1348.59 - 1327.93 1348.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 1940.48 - 1888.43 1940.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 69.68 - 68.88 70.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 206.19 - 205.18 209.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
ICEX All Share Total Return 691.81 - 681.11 691.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵