شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,688
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
636 (20.84%)
تغییر ۳ ماهه
591 (19.08%)
تغییر ۶ ماهه
3,688 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:32
5 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
56 (4.36%)
تغییر ۶ ماهه
142 (10.38%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1229.46 - 1227.34 1231.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland 6 PI ISK 1657.43 - 1653.35 1663.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland Mid Cap PI 71.05 - 70.96 71.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland Small Cap PI 214.89 - 214.89 214.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ICEX All Share Total Return 617.46 - 616.4 618.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴