کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:43:18
0 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.45%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
1 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.53%)
تغییر ۶ ماهه
1 (8.49%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 16.485 16.49 16 16.49 0.19 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Nifty 100 11632.65 11635.1 11524.9 11635.1 127.90 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Nifty 200 5991.2 5992.6 5938.2 5992.6 66.05 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Nifty 500 9512.6 9514.4 9431.9 9514.4 100.95 1.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
BSE MidCap 15079.33 15087.51 14972.13 15087.51 162.93 1.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
S&P BSE-100 11648.42 11650.7 11546.23 11650.7 119.16 1.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
S&P BSE-200 4835.66 4836.53 4794.73 4836.53 49.41 1.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
S&P BSE-500 15066.84 15068.68 14945.81 15068.68 149.99 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
BSE SmallCap 14683.64 14679.07 14619.25 14683.64 95.85 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Nifty 50 USD 5707.9 - 5707.9 5707.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Nifty Next 50 27681.75 27618.35 27531.25 27681.75 258.50 0.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Nifty Midcap 50 4956.45 4958.3 4904.25 4958.3 71.75 1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5504.55 5504.45 5461.6 5504.55 40.15 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
NIFTY Free Float Midcap 100 17806.25 17814.35 17684.8 17814.35 200.10 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 6510.75 6514.05 6472.05 6514.05 74.50 1.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
S&P BSE ALLCAP 4300.25 4300.78 4266.52 4300.78 42.27 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Nifty 50 11483.25 11486 11354.7 11495.1 129.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۳
BSE Sensex 38233.41 38243.31 37802.05 38281.07 424.50 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۳