شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

491
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:04:31
9 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
49 (9.07%)
تغییر ۶ ماهه
73 (13.01%)
نوسان سالیانه

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 491.07 - 491.07 491.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴