کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
394 (7.24%)
تغییر ۳ ماهه
886 (13.17%)
تغییر ۶ ماهه
832 (12.48%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 424.22 - 424.22 424.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5838.1 - 5838.1 5838.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
ISEQ 20 Price 1038.04 - 1038.04 1038.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Small Capital 1938.42 - 1938.42 1938.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵