شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,800
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
462 (7.38%)
تغییر ۳ ماهه
1,136 (16.38%)
تغییر ۶ ماهه
1,358 (18.97%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 395.79 - 395.79 395.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ISEQ General 8352.4 - 8352.4 8352.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Overall 5799.61 - 5737.94 5799.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ 20 Price 962.66 - 962.66 962.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Small Capital 1980.83 - 1980.83 1980.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴