شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
602 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,385 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
4,532 (17.31%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1918 - 1904.8 1918.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 36378.51 - 36238.44 36509.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 39189.8 - 39189.8 39189.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE IT Small Cap 19037.11 - 18999.74 19042.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 21647.72 - 21505.77 21647.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 19708.06 - 19470.38 19721.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶