کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
2,903 (14.38%)
تغییر ۳ ماهه
826 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,438 (5.86%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2009.2 - 2005.5 2043.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
FTSE IT Mid Cap 38152.84 - 38152.84 38662.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
FTSE MIB TR EUR 42098.77 - 42098.77 42686.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
FTSE IT Small Cap 20032.14 - 20024.97 20241.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
FTSE Italia All Share 23098.34 - 23070.35 23465.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
FTSE MIB 21078.76 - 21045.5 21455.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۲۴