کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:41:13
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,892
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
18 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
3,892 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

384,774
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:06:10
16,046 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
34,710 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
90,944 (30.95%)
نوسان سالیانه

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 384773.94 - 384773.94 384773.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶
JSE All Jamaican Composite 422325.72 - 422325.72 422325.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶