شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,896.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,332
قیمت روز
9 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
193 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
36 (1.09%)
تغییر ۶ ماهه
3,332 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

143
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:34:35
20 (12.34%)
تغییر ۳ ماهه
24 (14.40%)
تغییر ۶ ماهه
43 (23.02%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1541.03 1540.95 1540.93 1547.08 3.26 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
JASDAQ 142.73 142.69 142.69 143.11 0.54 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
JASDAQ 20 3784.42 3782.66 3769.58 3805.73 23.54 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Topix 100 984.63 984.73 984.6 987.93 1.87 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Topix 500 1192.95 1192.88 1192.83 1197.44 2.32 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Nikkei 300 310.67 - 310.67 310.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 500 1882.07 - 1882.07 1882.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Topix 1000 1453.55 1453.46 1453.39 1459.13 3.06 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Nikkei 1000 1823.74 - 1823.74 1823.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
JPX-Nikkei 400 13673.96 13674.45 13673.86 13728.16 26.49 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
TOPIX Composite 1948.47 1948.16 1948.16 1956.02 4.22 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Nikkei JQ Average 3321.8 - 3321.8 3321.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei Volatility 22.68 - 22.68 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 225 20417.5 20422.5 20342.5 20552.5 25.25 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۳