کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,370.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,449
قیمت روز
4 (0.12%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
310 (9.88%)
تغییر ۳ ماهه
310 (9.88%)
تغییر ۶ ماهه
3,449 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
1 (0.64%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:05:11
22 (16.65%)
تغییر ۳ ماهه
14 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
19 (11.09%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1617.94 1617.99 1600.83 1617.99 40.53 2.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
JASDAQ 153.04 153.03 152.85 153.13 0.97 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
JASDAQ 20 3822.4 3825.36 3820.97 3835.73 37.58 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Topix 100 1028.41 1028.64 1018.39 1028.64 23.50 2.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Topix 500 1250.85 1251.25 1238.87 1251.25 30.77 2.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Nikkei 300 318.45 - 318.45 318.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
Nikkei 500 1992.1 - 1992.1 1992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
Topix 1000 1525.32 1525.62 1510.51 1525.62 37.82 2.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Nikkei 1000 1871.44 - 1871.44 1871.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
JPX-Nikkei 400 14385.63 14391.5 14250.31 14391.5 354.66 2.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
TOPIX Composite 2045.61 2045.64 2024.28 2045.64 51.23 2.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Nikkei JQ Average 3459.58 - 3459.58 3459.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei Volatility 15.44 - 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 225 21428.39 21416.5 20977.11 21446.5 451.28 2.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵