شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:02:13
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:01:37
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,914
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:34:50
47 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
117 (5.75%)
تغییر ۶ ماهه
234 (10.89%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1914.35 - 1910.48 1914.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Amman SE AllShare 3808.29 - 3808.29 3808.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۳۴