شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:51:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
98 (4.43%)
تغییر ۳ ماهه
56 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.19%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2323.35 - 2323.35 2334.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴