کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,381
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:35:00
124 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
194 (8.87%)
تغییر ۶ ماهه
70 (2.85%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2380.91 - 2365.67 2392.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵