شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:28:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,852
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:34:55
102 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
463 (13.96%)
تغییر ۶ ماهه
854 (23.05%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2851.77 - 2851.77 2851.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE NSE Kenya 15 179.7 - 179.15 180.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE NSE Kenya 25 184.3 - 183.8 184.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nairobi All Share 145.27 - 145.27 145.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴