کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:35:13
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,896
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:34:45
117 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
33 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
944 (24.58%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2896.04 - 2896.04 2896.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
FTSE NSE Kenya 15 199.2 - 196.62 199.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 208.38 - 205.52 209.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
Nairobi All Share 158.07 - 158.07 158.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴