کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

970
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:35:40
33 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
70 (6.73%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 970.45 - 970.45 978.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۳۵