کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

960
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
4 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
215 (18.29%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 959.7 961.11 959.7 961.11 0.29 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Beirut Stock 86.48 - 86.48 86.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
BDL STOCK IX 63.17 - 63.17 63.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵