شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

958
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
27 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
76 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
210 (18.00%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 957.53 - 957.53 957.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Beirut Stock 86.39 - 86.39 86.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BDL STOCK IX 66.73 - 66.73 66.73 1.91 2.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴