کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

978
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:05:29
40 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
62 (6.00%)
نوسان سالیانه

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 658.63 - 655.29 658.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵