شاخص یاب

شاخص های جهانی بورس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dow 30 25669.32 25683.22 25661.83 25695.2 20.99 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
S&P 500 2850.13 2850.02 2850.02 2853.18 1.67 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7816.33 7819.74 7814.33 7825.13 2.68 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
SmallCap 2000 1693.49 1692 1691.3 1693.99 1.19 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۳
S&P 500 VIX 12.64 12.58 12.41 12.66 0.08 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 16323.71 16319.08 16302.69 16330.74 11.09 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۳
TR Canada 50 277.19 - 277.06 277.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Bovespa 76028.5 76029.85 76028.5 76253.96 116.72 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۳
IPC 48264.63 48257.16 48172.73 48299.57 63.14 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۰۳
DAX 12210.55 - 12136.92 12242.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
FTSE 100 7558.59 - 7512.75 7577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
CAC 40 5344.93 - 5314.05 5366.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Euro Stoxx 50 3371.3 - 3354.75 3385.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
AEX 552.95 - 549.73 556.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
IBEX 35 9417.3 - 9355.6 9459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
FTSE MIB 20415.27 - 20247.11 20570.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
SMI 9003.91 - 8961.5 9031.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
PSI 20 5461.3 - 5442.3 5492.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
BEL 20 3765.8 - 3750.7 3787.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
ATX 3264.07 - 3243.22 3267.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
OMXS30 1622.71 - 1608.99 1622.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
OMXC20 999.03 - 1000.46 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
MICEX 2255.12 - 2247.57 2268.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
RTSI 1052.74 - 1048.7 1069.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
WIG20 2217.74 - 2217.74 2263.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Budapest SE 36436.96 - 36046.37 36625.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
BIST 100 88734.76 - 84830.83 88734.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Tadawul All Share 7867.16 - 7826.34 7867.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Nikkei 225 22270.38 - 22192.04 22340.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
S&P/ASX 200 6339.2 - 6316.6 6348.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۴۱
DJ New Zealand 275.37 - 273.77 275.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Shanghai 2668.97 - 2666.8 2728.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۳
SZSE Component 8357.04 - 8342.48 8591.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
China A50 10854.31 - 10837.45 11083.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
DJ Shanghai 368.92 - 368.48 377.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۸
Hang Seng 27213.41 - 27068.5 27367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Taiwan Weighted 10690.96 - 10688.55 10755.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
SET 1690.04 - 1688.01 1694.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۳
KOSPI 2247.05 - 2240.18 2250.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
IDX Composite 5783.8 - 5747.67 5816.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nifty 50 11470.75 - 11435.1 11485.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
BSE Sensex 37947.88 - 37843.7 38019.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
PSEi Composite 7583.52 - 7517.36 7610.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
STI Index 3209.44 - 3204.52 3243.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Karachi 100 42446.62 - 41960.8 42548.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
HNX 30 191.59 - 191.59 194.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
CSE All-Share 6051.1 - 6044.62 6088.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴