کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
63 (11.84%)
تغییر ۳ ماهه
63 (11.84%)
تغییر ۶ ماهه
595 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:05:14
11 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
130 (14.99%)
تغییر ۶ ماهه
86 (10.41%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737.03 - 737.03 742.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
INMEX 2496.96 - 2496.96 2507.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
IPC CompMx 347.73 - 347.73 349.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
FTSE BIVA Real Time Price 865.95 - 865.95 867.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۴
IPC 42259.12 - 42152.52 42410.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۵