شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.053
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:35:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

581
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:56
49 (9.21%)
تغییر ۳ ماهه
29 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
581 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

775
قیمت روز
3 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:35:16
64 (7.62%)
تغییر ۳ ماهه
74 (8.71%)
تغییر ۶ ماهه
68 (8.02%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 775.49 776.02 775.49 778.89 3.03 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۵
INMEX 2590.78 2589.82 2588.46 2590.78 2.20 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۵
IPC CompMx 360.4 360.32 360.16 360.4 0.44 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۵
FTSE BIVA Real Time Price 892.61 892.55 892.22 892.61 0.57 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
IPC 43819.53 43804.12 43726.55 43832.93 58.89 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۴