شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
5,822 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
3,661 (5.14%)
تغییر ۶ ماهه
74,856 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

21,602
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:04:51
1,053 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
1,968 (10.02%)
تغییر ۶ ماهه
462 (2.19%)
نوسان سالیانه

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21601.66 - 21601.66 21614.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴