کالایاب
شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

827
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:05:58
5 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
32 (4.06%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.15%)
نوسان سالیانه

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10605.37 - 10605.37 10605.37 17.36 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MNSE 10 827.17 - 827.17 827.17 0.68 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵