شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

818
قیمت روز
9 (1.15%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:04:34
2 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
54 (7.10%)
نوسان سالیانه

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10583.26 - 10583.26 10583.26 98.14 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
MNSE 10 818.19 - 818.19 818.19 9.42 1.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴