شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:34:10
0 (0.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
24 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
15 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
84 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
225 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
1,748 (13.50%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9099.26 - 9073.91 9100.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE CSE Morocco 15 10040.68 - 10040.68 10097.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Moroccan All Shares 11202.72 - 11176.31 11208.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9615.69 - 9615.69 9637.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴