کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1007
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:09
33 (12.36%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
300 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:35:33
261 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
274 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
2,100 (16.07%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8897.5 - 8897.5 9093.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE CSE Morocco 15 9940.83 - 10004.18 9991.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Moroccan All Shares 10965.18 - 10965.18 11198.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9409.45 - 9409.45 9570.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵