کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0683
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

447
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
44 (10.92%)
تغییر ۳ ماهه
44 (10.92%)
تغییر ۶ ماهه
447 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:31
58 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
48 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
131 (10.98%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1328.3 - 1328.3 1328.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۳۴
NSX Local 619.6 - 619.6 619.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷