شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

421
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
18 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
27 (6.85%)
تغییر ۶ ماهه
421 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,330
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:33:47
92 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
75 (5.94%)
تغییر ۶ ماهه
133 (11.09%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1329.6 - 1329.6 1329.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۳۳
NSX Local 618.4 - 618.4 618.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴