کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

818
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
88 (12.05%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
28 (3.52%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 775.53 - 774.88 780.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 818.12 - 816.71 818.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 998.26 - 995.89 999.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 12.26 - 12.26 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2623.99 - 2621.31 2632.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 1049.1 - 1047.04 1049.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 552.23 - 550.71 552.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷