شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

753
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
35 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
91 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
94 (11.06%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 703.88 - 692.83 705.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 752.75 - 743.87 753.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 914.99 - 914.99 919.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 14.2 - 14.17 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2469.16 - 2454.19 2470.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 953.23 - 944.65 953.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
AEX 509.7 - 499.84 510.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶