کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6846
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:15:16
0 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:12
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

354
قیمت روز
3 (0.81%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
30 (9.23%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.75%)
نوسان سالیانه

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 353.81 353.55 352.2 354.57 2.88 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
NZX 50 9435.7 9439.28 9426.63 9475.53 61.57 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۵
NZX All 1621.5 1622.19 1619.94 1627.91 11.81 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۵
NZX MidCap 5168.33 5164.42 5164.42 5176.89 22.43 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۵
NZX SmallCap 15003.78 15022.79 14982.53 15027.23 12.32 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۵
S&P/NZAX All Price 453.13 441.11 440.76 453.13 12.48 2.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۵
DJ New Zealand 279.33 279.37 278.61 280.08 1.64 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵