کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,396
قیمت روز
3 (0.19%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:57
46 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
88 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
484 (25.74%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1396.13 - 1396.13 1396.13 2.65 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
NSE All Share 31042.32 - 31042.32 31042.32 97.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱