شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,365
قیمت روز
3 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
97 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
292 (17.61%)
تغییر ۶ ماهه
684 (33.40%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1364.96 - 1364.96 1364.96 3.28 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
NSE All Share 30583.21 - 30583.21 30583.21 122.53 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴