شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.589
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:14:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:50
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,280
قیمت روز
29 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:35
172 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
169 (3.80%)
تغییر ۶ ماهه
760 (15.08%)
نوسان سالیانه

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4279.87 - 4279.87 4279.87 28.87 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴