شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,234
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
539 (14.59%)
تغییر ۳ ماهه
539 (14.59%)
تغییر ۶ ماهه
4,234 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:34
692 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
994 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
2,355 (10.93%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18757.07 - 18757.07 18757.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Pakistan 1192.12 - 1192.12 1192.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
KMI All Shares 19197.06 - 19197.06 19197.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Karachi All Share 28917.83 - 28917.83 28917.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Karachi Meezan 30 66233.38 - 66233.38 66233.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Karachi 100 39306.5 - 39243.89 39306.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶