کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,330
قیمت روز
30 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:42
635 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
635 (17.19%)
تغییر ۶ ماهه
4,330 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,624
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
28 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
1,596 (7.89%)
تغییر ۶ ماهه
3,185 (14.60%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18151.19 - 18151.19 18151.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Pakistan 1175.54 - 1175.54 1175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
KMI All Shares 18623.61 - 18623.61 18623.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Karachi All Share 28174 - 28174 28174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Karachi Meezan 30 63601.03 - 63601.03 63601.03 876.12 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Karachi 100 38306.95 - 38306.95 38808.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶