کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 550.7 - 545.63 550.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶