شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3012
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:41:10
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.28%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,659
قیمت روز
26 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:34:46
536 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
308 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,191 (5.71%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 164.48 - 164.48 164.48 1.28 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
S&P Lima Select 26797.16 26797.29 26729.78 26797.29 92.51 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
S&P Peru Select 521.44 521.45 520.71 521.45 0.64 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
S&P Lima General 19658.94 19659.12 19642.6 19659.12 26.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
S&P Lima Corporate Gov 223.64 223.55 223.55 223.64 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲