کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 22:31:16
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.65%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

21,005
قیمت روز
17 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:05:53
1,798 (9.36%)
تغییر ۳ ماهه
1,855 (9.69%)
تغییر ۶ ماهه
471 (2.29%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 174.23 - 174.23 174.23 0.66 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
S&P Lima Select 27811.09 - 27811.09 27811.09 33.87 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P Peru Select 559.3 559.31 559.3 559.31 0.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
S&P Lima General 21004.56 - 21004.56 21004.56 17.49 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 236.03 - 236.03 236.03 0.32 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵