کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0189
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:26:15
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,631
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
117 (7.73%)
تغییر ۳ ماهه
117 (7.73%)
تغییر ۶ ماهه
1,631 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
6 (0.86%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:05:01
33 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
46 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
33 (4.71%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4813.03 - 4813.03 4813.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Philippines 672.32 - 672.32 672.32 5.72 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
PSEi Composite 7868.49 7867.91 7854.92 7877.04 4.53 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۲۶