شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:33:16
0 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,610
قیمت روز
11 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:45
96 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
56 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,610 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

671
قیمت روز
6 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
57 (9.26%)
تغییر ۳ ماهه
38 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
88 (11.55%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4715.13 - 4715.13 4715.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE Philippines 670.54 - 670.54 670.54 6.10 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
PSEi Composite 7927.2 - 7867.72 7937.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۸