کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2636
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:25:21
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

119
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
14 (13.33%)
تغییر ۳ ماهه
14 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
119 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,655
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:23
84 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
30 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
72 (2.79%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59759.16 - 59613.38 59925.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
WIG30 2655.18 - 2647.18 2660.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
mWIG40 4165.76 - 4157.94 4219.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
sWIG80 11948.34 - 11906.81 11949.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
WIG20 2312.79 - 2304.75 2320.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۶