شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.266
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:06:15
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:54
10 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
8 (7.48%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:32
192 (7.66%)
تغییر ۳ ماهه
214 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
290 (9.72%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59983.42 - 59458.57 59983.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
WIG30 2694.4 - 2666.85 2694.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
mWIG40 4080.02 - 4032.48 4081.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
sWIG80 10965.88 - 10917.63 10965.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
WIG20 2364.17 - 2340.44 2364.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵