شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2424
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:36:15
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,185
قیمت روز
108 (1.52%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
1,376 (16.08%)
تغییر ۳ ماهه
805 (10.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,190 (14.21%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7184.84 - 7184.84 7184.84 107.74 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Bucharest BET-XT 665.93 - 665.93 665.93 10.64 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱