کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2377
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:27:19
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,883
قیمت روز
22 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:34:45
536 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
411 (4.96%)
تغییر ۶ ماهه
892 (10.16%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7883.39 - 7883.39 7883.39 21.56 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Bucharest BET-XT 723.51 - 723.51 723.51 1.80 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵