شاخص یاب
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:05:16
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
2 (1.68%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 128.78 - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 131.2 - 131.2 131.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵