کالایاب
شاخص یاب
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:05:32
4 (3.25%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
3 (2.04%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 125.96 - 125.96 125.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 135.99 - 132.71 135.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵