کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:27:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

717
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:06:40
45 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
13 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
31 (4.16%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 717.34 - 708.51 718.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶