شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:15:16
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
40 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
43 (5.83%)
تغییر ۶ ماهه
76 (9.83%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 699.11 - 697.34 699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴