کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

874
قیمت روز
1 (0.15%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:34:54
80 (10.03%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
72 (8.97%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 874.19 - 874.19 874.19 1.31 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴