شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

843
قیمت روز
8 (0.9%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:27
30 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
41 (5.14%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 843.45 - 843.45 843.45 7.54 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳