شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:02:04
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,181
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
2,444 (7.70%)
تغییر ۳ ماهه
1,298 (3.95%)
تغییر ۶ ماهه
34,181 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
52 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
175 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
395 (17.87%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 696.34 - 691.62 696.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KQ 100 1499.92 - 1499.92 1499.92 26.33 1.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KRX 100 4404.43 - 4387.3 4404.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KOSPI 50 1813.66 - 1807.7 1813.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KOSPI 100 2060.33 - 2060.33 2060.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI 200 273.88 - 272.92 273.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
FTSE Korea 295.62 - 295.62 295.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
KOSPI Large Sized 2029.66 - 2029.66 2029.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI Small Sized 1968.44 - 1968.44 1968.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI Medium Sized 2433.65 - 2433.65 2433.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI 2124.28 - 2107.06 2124.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۶