کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:02:07
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,809.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,392
قیمت روز
38 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
3,655 (11.52%)
تغییر ۳ ماهه
3,655 (11.52%)
تغییر ۶ ماهه
35,392 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,891
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:35:26
149 (8.54%)
تغییر ۳ ماهه
109 (5.47%)
تغییر ۶ ماهه
219 (10.37%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 743.97 - 741.52 753.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
KQ 100 1597.54 - 1597.54 1597.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
KRX 100 4563.81 - 4527.94 4581.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 50 1890.63 - 1882.88 1890.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
KOSPI 100 2151.14 - 2143.68 2151.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
KOSPI 200 283.13 - 281.26 284.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Korea 309.09 - 309.09 309.09 1.08 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۵:۳۴
KOSPI Large Sized 2107.69 - 2103.61 2107.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
KOSPI Small Sized 1996.72 - 1996.72 2000.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
KOSPI Medium Sized 2532.24 - 2532.24 2542.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
KOSPI 2186.95 - 2173.98 2200.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۶