شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,446
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:34:39
5 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
428 (21.21%)
تغییر ۶ ماهه
338 (16.04%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 901.69 - 894.47 901.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Small Cap 6457.4 - 6408.5 6465.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Medium Cap 13475.7 - 13405.8 13475.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Latibex   2445.6 - 2416.6 2445.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX 35 8912.7 - 8838 8914.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵