کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,440
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:06:07
262 (12.05%)
تغییر ۳ ماهه
360 (17.33%)
تغییر ۶ ماهه
276 (12.74%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 926.12 - 923.22 930.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
IBEX Small Cap 6604.8 - 6596.1 6639.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
IBEX Medium Cap 13431.5 - 13419.3 13524.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
FTSE Latibex   2440.3 - 2440.3 2487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
IBEX 35 9179.9 - 9125.8 9229.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۷