کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1079
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:35:11
0 (2.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
32 (12.45%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.45%)
تغییر ۶ ماهه
289 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
155 (11.14%)
تغییر ۳ ماهه
35 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
46 (3.06%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1545.11 - 1545.11 1582.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Stockholm 588.86 - 588.86 600.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Stockholm Mid Cap 834.59 - 834.59 852.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Stockholm Benchmark 524.14 - 524.14 535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMX Stockholm Small Cap 820.21 - 819.33 828.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
OMXS30 1576.87 - 1576.87 1609.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱