شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:12:19
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

970
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
43 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
970 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,842
قیمت روز
2 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
115 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
58 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
277 (13.07%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 357.38 357.14 357.13 357.79 0.59 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SET 50 1061.45 1057.88 1056.32 1061.45 3.53 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SET 100 2324.42 2317.66 2314.38 2326.02 5.82 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE SET Mid Cap 2142.66 2141.68 2138.49 2149.51 0.14 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE SET Shariah 1241.19 1242.52 1238.32 1244.39 9.09 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE SET All-Share 1841.96 1842.96 1837.03 1849 1.57 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE SET Large Cap 1786.87 1789.23 1782.9 1797.29 3.78 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE SET Mid Small Cap 2094.68 2094.04 2090.93 2101.09 0.47 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SET 1581.97 1582.79 1578.06 1588.35 1.67 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۱۲