کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:51:47
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

989
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
62 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
62 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
989 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,921
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:35:31
62 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
126 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
158 (7.62%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 365.37 - 365.03 366.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
SET 50 1098.85 - 1086.6 1098.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
SET 100 2418.15 - 2393.61 2418.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE SET Mid Cap 2245.67 - 2235.85 2245.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE SET Shariah 1295.64 - 1281.51 1296.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE SET All-Share 1921.33 - 1904.17 1921.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE SET Large Cap 1860.1 - 1839.1 1860.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2199.91 - 2192.33 2199.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
SET 1646.29 - 1631.6 1646.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۲۱