شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3278
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:24:18
0 (6.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

90
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
12 (15.38%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.88%)
تغییر ۶ ماهه
90 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,252
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
255 (3.39%)
تغییر ۳ ماهه
858 (10.58%)
تغییر ۶ ماهه
890 (13.98%)
نوسان سالیانه

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7251.62 - 7251.62 7266.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Tunindex20 3259.62 - 3259.62 3266.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴