شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:31:10
0 (5.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
10 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
22 (15.71%)
تغییر ۶ ماهه
162 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

109,822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
7,254 (6.20%)
تغییر ۳ ماهه
11,029 (9.13%)
تغییر ۶ ماهه
40,553 (26.97%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 124427.99 - 122848.44 124427.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 50 95814.1 - 94621.82 95814.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 100-30 109822.19 - 108452.29 109822.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST All-100 121715.73 - 120759.35 121715.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST All Shares 98906.38 - 97721.17 98906.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 100 98454.88 - 97087.43 98632.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۵۱