کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1829
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:40:14
0 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

169
قیمت روز
1 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
3 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
169 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

119,900
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:50
12,383 (11.52%)
تغییر ۳ ماهه
404 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
30,426 (20.24%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 131501.1 - 130526.72 131730.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 50 101711.13 - 101057.41 101897.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100-30 119899.6 - 119899.6 120522.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All-100 134419.55 - 134281.09 134671.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All Shares 105416.46 - 104875.86 105638.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100 104594.66 - 103785.14 104868.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱