شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.299
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:00:25
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
424 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
2,447 (11.66%)
تغییر ۶ ماهه
2,128 (10.30%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1096.8 - 1092.5 1098.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 18537.32 - 18414.47 18537.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 3806.86 - 3790.48 3809.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5263.59 - 5263.59 5281.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 3757.86 - 3742.59 3760.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 904.47 - 903.56 906.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4512.96 - 4506.36 4531.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 6834.92 - 6798.51 6862.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۸