کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3279
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:51:17
0 (5.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:01:59
1 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,487
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
1,882 (10.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,014 (4.95%)
تغییر ۶ ماهه
208 (1.06%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1168 - 1163.5 1168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 19486.7 - 19414.83 19557.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 4054.94 - 4039.04 4054.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5504.17 - 5487.8 5505.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 4000.03 - 3984.79 4000.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 920.38 - 918.93 922.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4830.15 - 4814.06 4837.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7299.19 - 7228.28 7299.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۸