شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23199
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:19:12
184 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
113 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
451 (1.98%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

6,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:04:57
360,861 (98.31%)
تغییر ۳ ماهه
101,782 (94.27%)
تغییر ۶ ماهه
3,884 (168.46%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 6189.57 - 6189.57 6189.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲