کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23208
قیمت روز
2 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:24:17
456 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
135 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
425 (1.86%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

8,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:05:34
7,777 (965.47%)
تغییر ۳ ماهه
308,905 (97.30%)
تغییر ۶ ماهه
1,805 (26.64%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 8582.13 - 8582.13 8582.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲