کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23201
قیمت روز
3 (0.01%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:11
113 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
180 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
361 (1.58%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

9,488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
8,228 (652.90%)
تغییر ۳ ماهه
310,213 (97.03%)
تغییر ۶ ماهه
3,907 (70.02%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 988.71 - 1001.22 991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
HNX 108.09 - 108.09 108.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۵:۳۴
VN 30 912.27 - 907.87 926.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
VN100 888.26 - 883.15 903.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Vietnam 418.2 - 414.46 418.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE Vietnam All 1027.67 - 1019.21 1027.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
HNX 30 197.76 - 197.2 197.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۶