شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:53:14
180 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
121 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
457 (2.01%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

5,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:05:35
361,214 (98.41%)
تغییر ۳ ماهه
93,680 (94.14%)
تغییر ۶ ماهه
3,498 (149.55%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 902.3 - 901.66 906.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HNX 101.56 - 101.56 101.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
VN 30 854.79 - 854.21 859.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
VN100 821.68 - 820.94 825.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Vietnam 380.33 - 380.33 380.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Vietnam All 941.81 - 941.81 941.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HNX 30 182.92 - 182.47 182.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۵