شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 102491.88 102667.77 102491.88 102686.19 139.80 0.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Merval 34327.12 34373.09 34327.12 34374.4 39.32 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Bolsa G 1518503 1520622 1518503 1520933 3777.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Merval 25 37839.19 37888.97 37839.19 37893.94 35.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Merval Argentina 31909.25 31953.03 31909.25 31956.37 25.19 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50932.4 - 50583.6 51197.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 40 5821.6 - 5781.6 5852.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE South Africa 3428.05 - 3428.05 3428.05 46.97 1.39% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6911.88 - 6890.77 6915.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
SDAX 12125.26 - 12119.24 12215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap 26344.15 - 26304.06 26415.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
TecDAX 2816.83 - 2816.83 2842.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5124.14 - 5110.04 5128.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
XETRA DAX Price 12430.88 - 12379.9 12435.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Classic All Share 9016.29 - 9002.72 9038.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Technology All Share 3304.07 - 3300.49 3325.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
DAX 12430.88 - 12326.48 12459.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Euro Stoxx 50 3430.4 - 3404.81 3436.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1298.14 1298.13 1298.13 1298.14 0.13 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
OTCM ADR 1737.2 1737.44 1731.77 1738.45 6.62 0.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
DJ Utility 728.14 728.56 721.79 728.56 4.57 0.63% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nasdaq 100 7544.26 7548.39 7544.26 7583.87 30.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
DJ Composite 8907.6 8912.6 8885.59 8913.87 11.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
NYSE Composite 13236.44 13236.34 13236.34 13236.44 6.93 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
OTCM QX ADR 30 1434.91 1435.78 1432.09 1436.77 3.76 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
DJ Transportation 11535.48 11548.42 11508.93 11594.41 24.85 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
NYSE AMEX Composite 2687.29 2686.88 2670.05 2689.17 19.54 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Dow 30 26727.68 26730.07 26654.82 26768.12 46.98 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
S&P 500 2930.62 2931.12 2930.37 2940.55 2.61 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
Nasdaq 7990.96 7991.95 7990.96 8055.88 43.88 0.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
SmallCap 2000 1713.99 1714.28 1711.44 1725.48 5.23 0.31% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
S&P 500 VIX 11.68 11.53 11.53 11.68 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1723.18 - 1711.2 1737.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
ATX Prime 1702.93 - 1696.05 1711.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Austria 342.32 - 342.32 342.32 1.77 0.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Immobilien ATX EUR 365.36 - 364.97 366.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
New Europe Blue Chip EUR 1207.81 - 1207.07 1217.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
ATX 3368.91 - 3352.4 3391.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1995.15 - 1993.56 1997.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Amman SE AllShare 3941.18 - 3941.18 3941.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 970.85 - 968.69 978.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
IBEX Small Cap 7490.8 - 7480.6 7513.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX Medium Cap 15411.7 - 15349 15490.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Latibex   2084.3 - 2047 2084.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX 35 9590.4 - 9562 9664.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3426.6 - 3418.5 3436.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX 50 6032.6 - 6019.6 6047.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX 100 5091.8 - 5081 5103.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX 300 6149.8 - 6137.3 6160.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX Midcap 50 7056.5 - 7037.7 7062.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
ASX All Ordinaries 6305.4 - 6293.1 6313.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
ASX Small Ordinaries 2835 - 2827.8 2836.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX All Australian 50 5979.5 - 5966.4 5994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX All Australian 200 6124 - 6112.3 6137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/ASX 200 6194.6 - 6169.5 6209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1219.94 - 1215.42 1219.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 328.07 - 328.07 328.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 860.2 - 860.2 860.2 4.86 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4883.42 - 4880.02 4907.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
DFM General 2764.38 - 2733.68 2764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 943.42 - 937.97 945.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE Indonesia 3179.82 - 3179.82 3179.82 14.48 0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
IDX Kompas 100 1214.78 - 1208.55 1217.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
IDX PEFINDO-25 339.73 - 333.67 339.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
IDX Composite 5957.74 - 5931.27 5973.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 538.87 - 538.1 538.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1770 - 1770 1770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2094.6 - 2089.2 2102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Mid Cap 41844.41 - 41769.48 42016.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB TR EUR 42612.21 - 42612.21 42612.21 293.55 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE IT Small Cap 21796.39 - 21780.25 21902.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Italia All Share 23816.6 - 23776.37 23916.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB 21536.74 - 21388.38 21651.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 433.49 - 433.49 433.49 1.25 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
ISEQ General 9487.89 - 9446.06 9564.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
ISEQ Overall 6673.16 - 6646.72 6725.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
ISEQ 20 Price 1106.07 - 1101.38 1114.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
ISEQ Small Capital 2408.3 - 2388.27 2420.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1260.25 - 1260.25 1266.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1620.65 - 1617.56 1625.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 70.06 - 70.06 70.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland Small Cap PI 236.96 - 236.96 237.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
ICEX All Share Total Return 632.93 - 632.93 636.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1340.06 - 1338.76 1340.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 13340.98 13315.15 13315.15 13340.98 17.34 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Tag Along 16608.85 16572.76 16572.76 16608.85 26.91 0.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Brazil Index 32648.41 32585.62 32585.62 32648.41 42.10 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Small Cap Index 1504.32 1500.66 1500.66 1504.32 3.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Brazil broad-Based 3024.24 3018.41 3018.41 3024.24 4.08 0.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Mid-Large Cap Index 1513.56 1510.73 1510.73 1513.56 1.93 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Bovespa 79444.29 79430.04 79284.06 79444.29 143.82 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۸
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1206.5 - 1197.1 1206.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 250 20590.36 - 20553.32 20636.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 350 4181.03 - 4153.47 4181.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE SmallCap 5835.92 - 5818.9 5838.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE All-Share 4128.58 - 4072.11 4128.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE AIM All Share 1099.89 - 1096.56 1100.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4719.99 - 4719.31 4743.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 100 7490.23 - 7401.68 7494.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5140.4 - 5140.4 5214.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 GR 10186.68 - 10175.49 10238.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
BEL Small 14684.42 - 14610.06 14715.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 Net Return 7891.56 - 7882.88 7931.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 3780.7 - 3768.9 3796.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 121.74 - 121.65 122.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BGTR30 525.39 - 523.41 525.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
BSE SOFIX 623.48 - 623.48 627.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1901 - 1898.71 1915.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
DSE Broad 5467.05 - 5463.97 5515.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1570.97 - 1570.97 1570.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۳۳
BSE Domestic Company 8135.58 - 8135.58 8135.58 3.79 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 530.04 - 530.04 534.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Sarajevo 10 651.94 - 645.89 654.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Sarajevo 30 1123.68 - 1123.68 1129.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20130.31 - 20043.4 20149.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE Pakistan 1237.2 - 1237.2 1237.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20219.48 - 20129.09 20223.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi All Share 30084.77 - 30027.61 30146.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi Meezan 30 70308.92 - 69992.99 70445.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi 100 41320.13 - 41100.58 41357.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3152.47 - 3150.52 3169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
PSI 20 5345.85 - 5343.69 5391.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 155.49 - 155.49 155.49 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
S&P Lima Select 27081.94 27077.89 27003.81 27081.94 17.12 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
S&P Peru Select 510.91 510.76 509.91 510.91 1.29 0.25% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
S&P Lima General 19609.61 19604.31 19588.04 19609.61 33.44 0.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
S&P Lima Corporate Gov 209.46 209.41 209.01 209.46 0.70 0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2028.35 - 2028.35 2028.35 23.87 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 450.94 - 450.94 454.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
SET 50 1159.54 - 1159.23 1165.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
SET 100 2579.13 - 2579.13 2592.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2459.92 - 2459.92 2470.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Shariah 1412.03 - 1411.07 1418.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET All-Share 2047.33 - 2045.89 2057.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Large Cap 1950.09 - 1948.44 1959.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2436.19 - 2436.19 2446.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
SET 1756.12 - 1753.49 1765.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۲۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 134.12 - 132.75 134.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
TPEx 50 152.32 - 149.35 152.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
MSCI Taiwan 410.33 - 410.33 410.33 4.79 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۳:۰۲
TSEC Taiwan 50 8409.88 - 8324.83 8409.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7800.02 - 7775.6 7800.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan Weighted 10972.41 - 10837.58 10972.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 121402.02 - 119795.18 121402.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 50 94743.37 - 93521.73 94743.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100-30 120559.1 - 119854.51 120604.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All-100 132340.03 - 132200.12 132650.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All Shares 99181.38 - 98131.66 99181.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100 97988.16 - 96598.78 97988.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7815.44 - 7796.74 7836.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Tunindex20 3547.08 - 3539.57 3558.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 352216.91 - 352216.91 352216.91 5488.47 1.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۳۳
JSE All Jamaican Composite 386578.69 - 386578.69 386578.69 6023.94 1.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2225.76 - 2213.87 2225.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1101.71 - 1091.66 1103.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1492.89 - 1492.89 1492.89 1.71 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
FTSE Czech Republic 1270.21 - 1270.21 1270.21 6.36 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1396.12 - 1385.4 1399.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1484.23 - 1473.06 1490.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
OETOB Czech Traded (USD) 1745.53 - 1729.07 1757.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5021.22 - 4923.74 5024.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
S&P/CITIC50 2958.27 - 2958.27 2958.27 2.43 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
S&P/CITIC300 2921.51 - 2921.51 2921.51 1.72 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Shanghai SE A Share 2929.74 - 2853.13 2929.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Shanghai 2797.48 - 2722.45 2797.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۴۳
SZSE Component 8409.18 - 8217.93 8418.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۷
China A50 11755.58 - 11336.18 11755.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 482.54 - 481.71 483.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1493.72 - 1493.3 1498.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 244.64 - 243.23 244.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1392.28 - 1392.06 1396.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
OMXC20 982.35 - 982.04 986.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 131.7 - 131.7 131.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۳
Rwanda All Share 131.61 - 131.61 131.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4419.97 - 4399.13 4428.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Russian VIX 25.29 24.9 24.9 25.29 0.43 1.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
RTS Standard 16170.7 - 16006.87 16170.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
MICEX 2426.8 - 2400.89 2426.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
RTSI 1149.53 - 1136.48 1149.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8382.72 - 8348.72 8416.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Bucharest BET-XT 768.9 - 765.94 771.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 443.83 - 443.83 443.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5262.16 - 5247.7 5262.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 163.44 - 163.44 163.44 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Zimbabwe Industrial 381.14 - 381.14 381.14 0.35 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1804.02 - 1796.74 1806.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
JASDAQ 165.72 - 165.16 165.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
JASDAQ 20 4613.33 - 4583.83 4613.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Topix 100 1147.51 - 1143.53 1149.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Topix 500 1390.13 - 1384.76 1392.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Nikkei 300 359.37 - 359.37 359.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Nikkei 500 2207.61 - 2207.61 2207.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Topix 1000 1698.52 - 1692.01 1701.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Nikkei 1000 2134.44 - 2134.44 2134.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
JPX-Nikkei 400 15986.77 - 15926.09 16014.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
TOPIX Composite 2280.74 - 2271.57 2284.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Nikkei JQ Average 3803.19 - 3803.19 3803.19 28.31 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei Volatility 16.17 - 16.17 16.17 0.07 0.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei 225 23891.5 - 23687 23979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 183.81 - 183.81 183.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
BRVM Composite 193.81 - 193.81 193.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5904.9 - 5888.36 5926.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 328.69 - 328.69 328.69 4.59 1.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
MSCI Singapore 364.61 - 364.61 364.61 4.96 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۳:۰۲
STI Index 3217.68 - 3200.42 3224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1581.68 - 1577.79 1582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm 613.35 - 612.49 614.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Mid Cap 857.86 - 857.22 859.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Benchmark 546.61 - 545.64 547.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Small Cap 915.76 - 908.11 915.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMXS30 1662.32 - 1645.84 1663.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2631.06 - 2629.22 2646.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Switzerland 488.92 - 488.92 488.92 0.53 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10611.35 - 10611.35 10676.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
SMI 8995.38 - 8991.1 9058.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5461.82 - 5461.82 5461.82 5.62 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
IGPA General 27607.13 - 27607.13 27607.13 23.24 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 733.02 - 729.38 735.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 530.6 - 530.6 530.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7768.31 - 7706.61 7768.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4495.31 - 4484.89 4496.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4397.14 - 4382.29 4398.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Small 12586.54 - 12550.93 12589.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid 60 14311.39 - 14256.73 14318.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Next 20 12346.97 - 12332.54 12409.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Large 60 6107.59 - 6087.25 6109.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All Shares 6745.76 - 6717.57 6745.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid & Small 14099.1 - 14046.67 14105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All-Tradable 4320.29 - 4304.33 4321.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
CAC 40 5494.17 - 5451.59 5498.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 537.22 - 536.38 538.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10260.75 - 10214.64 10260.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki 25 4354.03 - 4336.08 4354.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Cap PI 7036.83 - 7005.56 7036.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Mid Cap 341.73 - 340.93 342.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Benchmark 55.76 - 55.5 55.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Small Cap PI 378.99 - 376.71 379.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4507.4 - 4437.63 4507.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Philippines 635.5 - 635.5 635.5 23.54 3.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
PSEi Composite 7383 - 7204.36 7383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 48.12 - 47.89 48.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Cyprus Alternative Market 867.8 - 867.8 871.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Cyprus Main and Parallel Market 72.11 - 71.87 72.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2187.5 - 2178.37 2189.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9766.33 - 9764.62 9803.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
QE All Shares 2879.11 - 2864.77 2879.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6393.32 - 6393.32 6406.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 12319.16 - 12319.16 12319.16 28.28 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 963.73 963.52 960.95 964.91 1.97 0.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
S&P/TSX Equity 16768.03 - 16768.03 16768.03 7.55 0.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1003.69 1003.91 1003.69 1003.91 1.27 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
S&P/TSX Venture 719.91 719.95 719.91 719.95 0.98 0.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Small Cap 621.55 621.64 621.55 621.64 0.79 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
S&P/TSX 16193.8 16196.21 16149.92 16239.14 43.88 0.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 827.84 - 823 827.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KQ 100 1841.7 - 1825.08 1841.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KRX 100 4832.91 - 4807.43 4832.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 50 2000.1 - 1988.07 2000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 100 2278.52 - 2265.61 2278.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 200 300.81 - 299.15 300.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Korea 328.07 - 328.07 328.07 1.96 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
KOSPI Large Sized 2245.15 - 2231.57 2245.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI Small Sized 2226.02 - 2213.22 2226.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI Medium Sized 2729.37 - 2717.49 2729.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KOSPI 2339.17 - 2323.45 2339.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1803.76 - 1799.63 1803.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
CROBEX10 1055.89 - 1053.4 1056.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10725.25 - 10725.25 10725.25 3.73 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
COLCAP 1482.99 - 1482.99 1482.99 5.24 0.35% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
COLEQTY 999.91 1000.25 1000.1 999.91 5.47 0.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
COL General 12235.71 - 12235.71 12235.71 10.81 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
FTSE Colombia 4665.02 - 4665.02 4665.02 10.94 0.24% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2832.48 - 2832.48 2832.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE NSE Kenya 15 177.27 - 176.37 180.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
FTSE NSE Kenya 25 185.07 - 184.09 188.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Nairobi All Share 145.49 - 145.49 145.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4756.68 - 4751.14 4759.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Kuwait Main 5362.75 - 5339.52 5377.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
Kuwait Parallel Market 5147.66 - 5130.68 5158.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 976.03 - 976.03 976.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Beirut Stock 90.58 - 90.43 90.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
BDL STOCK IX 68.5 - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 989.36 - 986.71 990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 58237.83 - 58237.39 58765.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
WIG30 2566.05 - 2566.05 2593.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
mWIG40 4071.02 - 4059.71 4091.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
sWIG80 11601.37 - 11590.29 11634.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
WIG20 2257.47 - 2256.52 2286.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 690.52 - 689.2 691.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4362.35 - 4362.35 4362.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1810.64 - 1810.64 1812.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Malaysia ACE 5204.44 - 5163.04 5204.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE Malaysia 250.76 - 250.76 250.76 0.75 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
FTSE BM Mid 70 14846.96 - 14829.37 14867.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Malaysia Top 100 12423.33 - 12422.19 12436.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3581.57 - 3553.53 3604.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (EUR) 4092.66 - 4080.08 4133.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
HTX (HUF) 8587.31 - 8561.44 8677.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (USD) 4813.17 - 4797.54 4872.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Hungary 3381.58 - 3381.58 3381.58 30.82 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Budapest SE 35783.48 - 35652.76 36186.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9099.81 - 9072.49 9110.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco 15 10122.63 - 10080.94 10122.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Moroccan All Shares 11196.39 - 11166.03 11209.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9607.78 - 9560.46 9607.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14083.48 - 14062.84 14370.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 70 682.88 - 682.62 695.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 100 1740.19 - 1739.52 1777.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 20 Capped 13413.3 - 13408.73 13770.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19942.75 - 19942.75 19987.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 862.67 862.66 862.66 862.67 4.09 0.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
INMEX 2956.87 2954.42 2954.42 2956.87 6.73 0.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
IPC CompMx 403.53 403.43 403.43 403.53 1.07 0.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
IPC 49344.29 - 49344.29 49344.29 12.78 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۲۱
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10492.57 - 10492.57 10492.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 802.35 - 802.35 802.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۳
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1313.3 - 1313.3 1313.3 4.50 0.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
NSX Local 613.8 - 613.8 613.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 855.42 - 852.71 855.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 507.87 - 506.19 508.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 635.1 - 632.85 635.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 923.94 - 920.93 924.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 1046.22 - 1042.05 1046.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1461.15 - 1453.24 1468.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NSE All Share 32540.17 - 32498.35 32773.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 349.6 - 347.33 350.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
DJ New Zealand 282.79 - 280.94 282.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۱۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 785.75 - 785.31 790.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Next 150 2772.23 - 2769.57 2776.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
EuroNext 100 1063.94 - 1061.74 1065.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
AEX All Share 816.9 - 815.6 818.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
AMS Small Cap 1042.75 - 1036.09 1042.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
AEX Volatility 11.41 - 11.41 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
AEX 549.79 - 547.27 550.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 15.535 - 13.5075 16.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 100 11387.55 - 11304.35 11601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 200 5899.7 - 5855.7 6020.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 500 9425.55 - 9355.35 9624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
BSE MidCap 15595.63 - 15441.19 15990.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-100 11406.65 - 11321.56 11622.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-200 4766.31 - 4728.76 4862.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-500 14945.39 - 14827.3 15265.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
BSE SmallCap 15763.1 - 15570.27 16332.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 USD 5356.3 - 5356.3 5356.3 11.08 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Nifty Next 50 28632 - 28424.35 29405.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Midcap 50 4892.65 - 4850.6 5085.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5301.65 - 5267.65 5395.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 18347.5 - 18187.9 18952.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 6902.25 - 6851.6 7207.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 11143.1 - 10874.7 11343.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
BSE Sensex 36841.6 - 36127.11 37483.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 19313.75 - 19216.72 19345.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Hang Seng CCI 4480.76 - 4407.87 4485.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Hang Seng CEI 11027.13 - 10864.19 11047.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE CHI Hong Kong 12278.4 - 12190.42 12278.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2126.17 - 2121.36 2127.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Hang Seng 27953.58 - 27477.67 27994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 308679.88 - 303042.53 317427.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Merinvest Composite 17788.26 18354.36 17788.26 18354.36 566.10 3.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1002.97 - 1002.97 1008.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
HNX 115.8 - 114.74 115.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
VN 30 974.43 - 972.01 978.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
VN100 931.19 - 928.76 934.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Vietnam 415.75 - 415.75 415.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE Vietnam All 1046.08 - 1046.08 1046.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
HNX 30 212.98 - 209.75 213.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1832.11 - 1793.54 1832.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Athens General Composite 698.74 - 682.26 698.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر