شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 91528 - 91478.95 91615.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Merval 31869.82 - 31820.62 31874.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Bolsa G 1385981 - 1384166 1386911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Merval 25 35056.75 - 35014.25 35062.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Merval Argentina 30133.75 - 30071.03 30141.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 51297.9 - 51297.9 51651.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 40 5805.9 - 5805.9 5847.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE South Africa 3502.18 - 3502.18 3502.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7166.7 - 7160.64 7187.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
SDAX 12610.75 - 12588.72 12660.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap 26834.65 - 26820.76 26899.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
TecDAX 2805.99 - 2801.72 2816.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap Market 2557.23 - 2555.03 2562.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5316.51 - 5312.19 5331.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
XETRA DAX Price 13077.72 - 13064.69 13121.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Classic All Share 9140.71 - 9133.18 9160.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Technology All Share 3202.37 - 3194.3 3205.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
DAX 13077.72 - 13053.61 13128.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3572.32 - 3566.35 3593.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1190.65 - 1190.65 1191.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
OTCM ADR 1796.56 - 1795.8 1796.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Utility 667.79 - 666.12 667.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nasdaq 100 6866.25 - 6866.25 6872.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Composite 8241.92 - 8241.92 8245.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
NYSE Composite 19646.02 - 19613.22 19763.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1448.24 - 1447.31 1448.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Transportation 10730.46 - 10730.46 10742.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
NYSE AMEX Composite 2720.2 - 2720.2 2720.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Dow 30 24715.09 - 24715.09 24732.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۶
S&P 500 2712.97 - 2712.97 2715.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۶
Nasdaq 7354.34 - 7354.01 7363.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۶
SmallCap 2000 1626.48 - 1626.48 1628.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۶
S&P 500 VIX 13.42 - 13.26 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۶

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1835.11 - 1829.69 1840.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ATX Prime 1760.17 - 1756.14 1762.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Austria 365.31 - 365.31 365.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Immobilien ATX EUR 340.78 - 339.2 341.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
New Europe Blue Chip EUR 1227.3 - 1227.3 1235.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ATX 3485.79 - 3477.97 3503.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2125.61 2127.19 2123.29 2127.19 3.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Amman SE AllShare 4200.39 - 4200.39 4200.39 2.57 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 1022.87 - 1021.98 1030.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX Small Cap 7791.8 - 7785 7804.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX Medium Cap 15492.1 - 15429.2 15569.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Latibex   2281.8 - 2281.1 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX 35 10112.4 - 10094 10206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3360.4 - 3360.4 3360.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX 50 5928.5 - 5928.5 5928.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX 100 4998.4 - 4998.4 4998.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX 300 6046.6 - 6046.6 6046.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX Midcap 50 6883.2 - 6883.2 6883.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
ASX All Ordinaries 6190.9 - 6190.9 6190.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
ASX Small Ordinaries 2823.4 - 2823.4 2823.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX All Australian 50 5873.2 - 5873.2 5873.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX All Australian 200 6023.6 - 6023.6 6023.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/ASX 200 6087.4 - 6080.1 6110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰:۴۲

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1252.18 - 1252.18 1256.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 329.11 - 329.11 329.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 802.25 - 798.06 802.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۰۰

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4425.86 4426.16 4418.19 4434.06 5.85 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
DFM General 2931.59 - 2931.59 2931.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 918.89 - 918.89 918.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Indonesia 3019.26 - 3019.26 3019.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
IDX Kompas 100 1178.75 - 1178.75 1178.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
IDX PEFINDO-25 336.77 - 336.77 336.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
IDX Composite 5783.31 - 5783.31 5840.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 471.41 - 467.44 471.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Ukraine UX 1841.51 - 1825.11 1841.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2158 - 2158 2165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2254.5 - 2251.6 2265.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Mid Cap 41831.71 - 41710.43 42098.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB TR EUR 45348.61 - 45348.61 46029.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE IT Small Cap 22697.62 - 22682.04 22845.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Italia All Share 25644.75 - 25597.31 25763.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE MIB 23449.65 - 23373.3 23808.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 419.93 - 419.93 419.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
ISEQ General 10163.31 - 10134.33 10170.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ Overall 7096.06 - 7078.44 7102.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ 20 Price 1167.68 - 1165.06 1168.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ Small Capital 2337.14 - 2337.14 2361.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1346.87 - 1338.12 1346.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1756.42 - 1741.61 1756.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 80.51 - 80.08 80.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Iceland Small Cap PI 250.69 - 249.72 250.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
ICEX All Share Total Return 668.41 - 664.07 668.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1267.26 1262.36 1262.36 1267.26 5.52 0.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 13964.08 - 13914.93 13964.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Tag Along 17232.77 - 17165.55 17233.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Brazil Index 34090.91 - 33966.33 34090.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Small Cap Index 1593.04 - 1581.13 1593.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Brazil broad-Based 3161.7 - 3149.88 3161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Mid-Large Cap Index 1579.31 - 1574.19 1579.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Bovespa 83081.88 - 82778 83100.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۶

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1257.2 - 1253.8 1257.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 250 20989.77 - 20949.3 20989.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 350 4328.47 - 4318.41 4329.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE SmallCap 6025.39 - 6014.41 6025.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE All-Share 4273.81 - 4263.84 4274.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE AIM All Share 1088.6 - 1085.53 1088.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4741.71 - 4724.68 4741.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 100 7778.79 - 7754.25 7786.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۴۲

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5341.97 - 5341.97 5358.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 GR 10380.42 - 10378.78 10424.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
BEL Small 15871.04 - 15871.04 15914.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 Net Return 8066.66 - 8065.38 8101.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 3889.22 - 3885.98 3911.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 128.62 - 128.48 128.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
BGTR30 807.54 - 635.2 808.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
BSE SOFIX 647.84 - 647.6 649.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2009.01 2009.87 2009.01 2031.85 16.37 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
DSE Broad 5390.7 5393.44 5390.7 5456.1 52.60 0.98% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1571.12 - 1571.12 1571.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۱۳
BSE Domestic Company 8524.61 - 8524.61 8524.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 499.93 - 499.93 499.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sarajevo 10 611.89 - 611.89 611.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sarajevo 30 1051.72 - 1051.72 1051.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20313.9 - 20313.9 20313.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Pakistan 1285.73 - 1285.73 1285.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20974.38 - 20974.38 20974.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Karachi All Share 30397.72 - 30397.72 30397.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Karachi Meezan 30 70753.4 - 70753.4 70753.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Karachi 100 41623.52 - 41459.23 41959.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3268.25 - 3263.76 3276.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
PSI 20 5715.42 - 5708.84 5774.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 158.11 - 158.11 158.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P Lima Select 31180.1 - 31180.1 31189.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P Peru Select 564.1 - 564.1 564.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
S&P Lima General 21094.66 - 21075.19 21094.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P Lima Corporate Gov 225.79 - 225.45 225.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2317.77 - 2317.77 2407.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 474.78 - 474.78 474.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SET 50 1161.26 - 1161.26 1161.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SET 100 2572.13 - 2572.13 2572.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE SET Mid Cap 2413.36 - 2413.36 2413.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE SET Shariah 1442.37 - 1442.37 1442.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE SET All-Share 2023.81 - 2023.81 2023.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE SET Large Cap 1926.27 - 1926.27 1926.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE SET Mid Small Cap 2410.73 - 2410.73 2410.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SET 1754.17 - 1746.5 1754.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 152.03 - 152.03 152.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
TPEx 50 183.63 - 183.63 183.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
MSCI Taiwan 399.42 - 399.42 399.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
TSEC Taiwan 50 8059.12 - 8059.12 8059.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8160.46 - 8160.46 8160.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Taiwan Weighted 10830.84 - 10820.58 10883.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 126112.71 - 125548.3 126112.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 50 98540.19 - 98105.36 98540.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 100-30 129386.22 - 129055.36 129422.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
BIST All-100 145582.9 - 145266.12 145870.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
BIST All Shares 104138.33 - 103757.71 104148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 100 102410.3 - 102000.9 102800.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7373.55 - 7364.68 7373.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Tunindex20 3372.57 - 3369.7 3374.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 298408.5 - 298408.5 298408.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
JSE All Jamaican Composite 327520.84 - 327520.84 327520.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2286.52 - 2286.52 2286.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1104.56 - 1104.56 1107.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1500.49 - 1500.49 1500.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
FTSE Czech Republic 1258.95 - 1258.95 1258.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1412.33 - 1412.33 1416.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1499.45 - 1497.2 1506.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
OETOB Czech Traded (USD) 1764.85 - 1761.74 1774.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 6216.94 - 6216.94 6216.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P/CITIC50 3319.5 - 3319.5 3319.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
S&P/CITIC300 3426.33 - 3426.33 3426.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Shanghai SE A Share 3344.54 - 3344.54 3344.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Shanghai 3193.3 - 3146.21 3193.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۴۸
SZSE Component 10672.52 - 10562.42 10678.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۴۸
China A50 12659.68 - 12420.56 12659.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 511.3 - 509.35 511.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1499.29 - 1497.86 1501.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 246.54 - 246.04 246.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1390.92 - 1389.4 1392.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
OMXC20 999.6 - 1000.04 999.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 132.34 - 132.34 132.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Rwanda All Share 133.05 - 133.05 133.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4516.66 - 4516.66 4538.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Russian VIX 21.84 - 20.94 22.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
RTS Standard 15443.28 - 15439.53 15496.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
MICEX 2326.94 - 2323.99 2337.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
RTSI 1173.14 - 1171.08 1185.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8409.7 - 8382.99 8460.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Bucharest BET-XT 775.8 - 773.51 781.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 694.15 - 694.15 694.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
LSE Inv 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
LSE All Share 5557.62 - 5557.62 5557.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 161.35 - 161.35 161.35 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Zimbabwe Industrial 350.02 - 350.02 350.02 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱:۳۳

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1815.25 - 1815.25 1815.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
JASDAQ 176.22 - 176.22 176.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
JASDAQ 20 4861.66 - 4861.66 4861.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Topix 100 1136.62 - 1136.62 1136.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Topix 500 1392.95 - 1392.95 1392.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nikkei 300 356.26 - 356.26 356.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nikkei 500 2264.49 - 2264.49 2264.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Topix 1000 1707.23 - 1707.23 1707.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nikkei 1000 2141.93 - 2141.93 2141.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
JPX-Nikkei 400 16027.23 - 16027.23 16027.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
TOPIX Composite 2294.91 - 2294.91 2294.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nikkei JQ Average 3955.14 - 3940.01 3955.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei Volatility 14.48 - 14.48 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei 225 22930.36 - 22876 22946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 208.74 - 208.74 208.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
BRVM Composite 221.69 - 221.69 221.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6492.06 - 6480.78 6504.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 364.85 - 364.85 364.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
MSCI Singapore 403.21 - 403.21 403.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
STI Index 3529.27 - 3518.79 3533.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1577.89 - 1575.01 1579.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm 591.31 - 590.47 592.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Mid Cap 826.19 - 822.98 826.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Benchmark 530.62 - 529.66 532.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Small Cap 800.13 - 798.29 801.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMXS30 1621.61 - 1618.23 1627.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2645.56 - 2641.45 2653.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Switzerland 485.26 - 485.26 485.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10553.16 - 10541.63 10588.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
SMI 8940.46 - 8918.5 8977.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6646.55 - 6646.55 6673.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
IPSA Select 5667.86 - 5665.38 5693.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
IGPA General 28679.66 - 28669.54 28773.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 744.11 - 743 745.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 603.68 - 603.68 603.68 5.28 0.88% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8018.06 8021.65 8007.6 8057.34 1.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۴۸

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4590.16 4592.6 4590.16 4609.53 27.55 0.60% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4475.4 - 4473.57 4487.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Small 13838.37 - 13833.9 13862.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid 60 14649.21 - 14646.06 14732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Next 20 12093.99 - 12075.31 12116.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Large 60 6212.62 - 6208.02 6227.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All Shares 6871.07 - 6866.95 6885.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid & Small 14597.89 - 14594.92 14670.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All-Tradable 4403.49 - 4401.79 4415.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
CAC 40 5614.51 - 5603.43 5638.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 540.75 541.18 540.75 542.36 1.44 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10294.59 - 10281.69 10309.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki 25 4295.85 - 4291.02 4301.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Cap PI 7041.43 - 7032.63 7051.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Mid Cap 366.01 - 365.43 366.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Benchmark 55.72 - 55.65 55.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Small Cap PI 373.36 - 373.2 374.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4664.94 - 4664.94 4664.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Philippines 658.33 - 658.33 658.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
PSEi Composite 7672.28 - 7648.79 7724.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.2 - 40.96 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Cyprus Alternative Market 900.41 - 899.14 900.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Cyprus Main and Parallel Market 65.61 - 65.38 65.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2532.67 - 2522.17 2533.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 8856.9 8859.59 8856.9 8891.59 34.26 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
QE All Shares 2594.47 2595.85 2594.47 2604.95 8.39 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 5702.35 - 5702.35 5702.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 13164.85 - 13164.85 13164.85 47.07 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱:۳۳

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 957.85 - 957.24 958.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Equity 16733.18 - 16733.18 16733.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
S&P/TSX MidCap 1002.67 - 1001.85 1002.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Venture 786.39 - 784.68 786.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX Small Cap 658.21 - 658.21 658.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX 16162.31 - 16162.31 16183.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۶

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 869.45 - 869.45 869.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KQ 100 1849.65 - 1849.65 1849.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KRX 100 5050.22 - 5050.22 5050.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI 50 2085.82 - 2085.82 2085.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI 100 2383.24 - 2383.24 2383.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI 200 315.37 - 315.37 315.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Korea 345.02 - 345.02 345.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
KOSPI Large Sized 2345.44 - 2345.44 2345.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI Small Sized 2445.97 - 2445.97 2445.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI Medium Sized 2939.57 - 2939.57 2939.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KOSPI 2460.65 - 2453.02 2461.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1855.19 - 1852.22 1861.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
CROBEX10 1080.73 - 1077.2 1083.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 1244.87 - 1244.87 1244.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
COLCAP 1520.52 - 1520.52 1525.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
COLEQTY 1034.89 - 1034.89 1038.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
COL General 12127.22 - 12127.22 12169.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
FTSE Colombia 4673.07 - 4673.07 4673.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3494.17 - 3494.17 3519.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
FTSE NSE Kenya 15 227.26 - 226.66 227.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
FTSE NSE Kenya 25 234.1 - 233.07 234.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Nairobi All Share 179.25 - 178.76 179.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 971.07 - 963.71 971.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Kuwait Main 6633.44 - 6605.3 6642.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Kuwait Parallel Market 891 - 864.51 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1129.57 - 1129.57 1129.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Beirut Stock 101.98 - 101.98 101.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
BDL STOCK IX 94.54 - 94.54 94.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1047.11 - 1038.66 1047.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 58740.33 - 58703.09 59039.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
WIG30 2578 - 2578 2595.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
mWIG40 4535.43 - 4534.11 4561.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
sWIG80 13965.18 - 13858.66 13965.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
WIG20 2230.32 - 2223.28 2268.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 709.9 - 709.9 712.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4337.15 - 4337.15 4337.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1854.5 - 1854.5 1854.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia ACE 5385.1 - 5385.1 5385.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Malaysia 258.11 - 258.11 258.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
FTSE BM Mid 70 14952.37 - 14952.37 14952.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia Top 100 12663.36 - 12663.36 12663.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4178.19 - 4157.32 4178.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (EUR) 4399.4 - 4396.84 4483.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
HTX (HUF) 9074.51 - 9074.51 9240.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (USD) 5178.1 - 5171.18 5284.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Hungary 3492.73 - 3492.73 3492.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Budapest SE 36770.93 - 36770.93 37710.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10268.18 - 10268.18 10318.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
FTSE CSE Morocco 15 11510.67 - 11510.67 11559.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Moroccan All Shares 12631.94 - 12631.94 12699.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10761.1 - 10761.1 10812.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 16782.07 16776.11 16776.11 16908.62 95.59 0.57% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
EGX 70 853.67 852.8 852.33 854.42 1.42 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
EGX 100 2183.25 2181.39 2177.68 2185.39 1.80 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
EGX 20 Capped 17178.24 17168.92 17163.86 17267.16 31.73 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19213.17 - 19213.17 19213.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 807.35 - 805.29 807.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2741.74 - 2737.72 2744.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
IPC CompMx 374.99 - 374.62 375.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
IPC 45666.77 - 45600 45803.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۶

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10172.82 - 10172.82 10172.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
MNSE 10 802.36 - 802.36 802.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1357.3 - 1357.3 1357.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
NSX Local 614.9 - 614.9 625.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 823.63 - 820.33 823.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 492.91 - 490.94 492.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 615.22 - 612.74 615.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 891.68 - 888.58 891.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 1019.07 - 1014.99 1019.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1837.88 - 1836.37 1842.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
NSE All Share 40472.45 - 40444.17 40627.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 337.45 - 336.71 337.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
DJ New Zealand 263.91 - 262.52 263.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 801.94 - 801.69 805.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Next 150 2932.06 - 2930.91 2942.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
EuroNext 100 1081.35 - 1080.74 1084.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
AEX All Share 839.54 - 838.94 842.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
AMS Small Cap 1081.55 - 1081.55 1089.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
AEX Volatility 11.81 - 11.81 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
AEX 567.03 - 565.2 569.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 100 10908.05 - 10908.05 10908.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 200 5700.9 - 5700.9 5700.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 500 9209.2 - 9209.2 9209.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
BSE MidCap 15895.68 - 15895.68 15895.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P BSE-100 10901.9 - 10901.9 10901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P BSE-200 4597.1 - 4597.1 4597.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
S&P BSE-500 14603.81 - 14603.81 14603.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
BSE SmallCap 17326.78 - 17326.78 17326.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 50 USD 5397 - 5397 5467.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۳
Nifty Next 50 28600.7 - 28600.7 28600.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty Midcap 50 5014.3 - 5014.3 5014.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
NIFTY Quality 30 2572.3 - 2572.3 2572.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 50 Value 20 4746.3 - 4746.3 4746.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
NIFTY Free Float Midcap 100 18891.8 - 18891.8 18891.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
NIFTY Free Float Smallcap 100 7814.4 - 7814.4 7814.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Nifty 50 10596.4 - 10593.5 10671.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
BSE Sensex 34848.3 - 34833.29 35143.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 21909.14 - 21909.14 21909.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hang Seng CCI 4681.43 - 4681.43 4681.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hang Seng CEI 12355.13 - 12355.13 12355.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE CHI Hong Kong 13882.36 - 13882.36 13882.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2250.6 - 2250.59 2250.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Hang Seng 31047.91 - 30911 31167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 18839.73 - 18839.73 20321.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Merinvest Composite 4243.45 - 4241.93 4243.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1040.54 - 1040.54 1040.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
HNX 121.27 - 121.27 121.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
VN 30 1022.21 - 1022.21 1022.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
VN100 969.49 - 969.49 969.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Vietnam 430.36 - 430.36 430.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE Vietnam All 1086.71 - 1086.71 1086.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
HNX 30 224.28 - 220.91 227.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2050.54 - 2050.54 2089.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Athens General Composite 782.8 - 782.8 796.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳