شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 81507.56 81592.95 81068.02 81592.95 305.75 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval 27625.34 27639.44 27465.35 27639.44 92.70 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Bolsa G 1215589 1216969 1210817 1216969 2923.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval 25 30466.49 30481.76 30292.34 30481.76 100.39 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval Argentina 25910.53 25923.07 25747.88 25923.07 109.06 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50925.65 - 50457.95 50925.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
South Africa 40 5736.9 - 5683.1 5736.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
FTSE South Africa 3496.1 - 3496.1 3496.1 51.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6971.65 - 6930.64 7043.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
SDAX 12285.09 - 12263.56 12357.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap 26573.2 - 26470.57 26783.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
TecDAX 2878.9 - 2863.98 2899.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap Market 2573.05 - 2561.75 2593.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Prime All Share 5168.97 - 5139.61 5220.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
XETRA DAX Price 12561.42 - 12475.46 12694.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Classic All Share 9069.37 - 9033.44 9141.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Technology All Share 3317.01 - 3298.74 3338.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
DAX 12561.42 - 12472.74 12706.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3464.08 - 3433.45 3481.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1236.33 1236.22 1236.22 1236.94 0.93 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
OTCM ADR 1730.2 1730.56 1729.95 1730.56 0.26 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
DJ Utility 718.2 719.1 718.09 719.1 0.30 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Nasdaq 100 7350.23 7347.24 7347.08 7350.23 6.20 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
DJ Composite 8395.83 8398.04 8395.83 8398.04 5.20 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
NYSE Composite 12789.91 12789.9 12789.9 12798.84 1.67 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
OTCM QX ADR 30 1423.12 1423.6 1423.12 1423.65 0.19 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
DJ Transportation 10741.5 10747.68 10741.5 10754.63 13.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
NYSE AMEX Composite 2708.61 2708.59 2708.59 2713.18 3.58 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Dow 30 25058.12 25052.8 25050.75 25074.64 2.87 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 2801.83 2802.2 2801.26 2804.12 0.32 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7820.2 7817.81 7816.28 7824.45 0.37 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۵
SmallCap 2000 1695.74 1695.12 1694.53 1699.8 3.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 VIX 12.86 12.8 12.78 13.02 0.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1700.89 - 1678.16 1700.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ATX Prime 1673.18 - 1659.85 1673.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Austria 337.78 - 337.78 337.78 1.60 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Immobilien ATX EUR 364.1 - 362.35 364.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
New Europe Blue Chip EUR 1168.02 - 1157.34 1168.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ATX 3308.54 - 3276.82 3310.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2023.87 - 2023.87 2028.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Amman SE AllShare 3979.54 - 3979.54 3979.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 984.83 - 979.07 986.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Small Cap 7502.5 - 7481.7 7529.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Medium Cap 15084.9 - 15047.7 15169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Latibex   2036.6 - 1994.5 2036.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 9724.8 - 9656 9745.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3480.6 - 3476.1 3488.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX 50 6138.4 - 6131.6 6147.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX 100 5168.5 - 5163.3 5176.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX 300 6238 - 6232.1 6247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX Midcap 50 7059.2 - 7044.4 7069.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
ASX All Ordinaries 6377.4 - 6371.4 6385.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
ASX Small Ordinaries 2858.3 - 2857.1 2864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
S&P/ASX All Australian 50 6081.2 - 6074.2 6089.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX All Australian 200 6216.5 - 6210.1 6226.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/ASX 200 6285.9 - 6254.8 6296.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۴۱

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1259.53 - 1257.25 1260.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 330.88 - 330.88 330.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 883.53 - 883.53 883.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4770.09 - 4739.19 4770.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
DFM General 2926.04 - 2922.15 2934.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 925.17 - 919.13 925.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE Indonesia 3077.09 - 3077.09 3077.09 11.81 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
IDX Kompas 100 1194.74 - 1188.15 1194.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
IDX PEFINDO-25 346.29 - 345 346.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
IDX Composite 5872.78 - 5844.08 5883.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۵

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 504.16 - 499.05 504.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2062 - 2062 2062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2125.3 - 2106.5 2128.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 41368.53 - 41252.1 41607.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 42987.43 - 42987.43 42987.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE IT Small Cap 22012.04 - 21981.13 22066.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 24032.3 - 23859.57 24100.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 21794.6 - 21588 21885.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 423.03 - 423.03 423.03 0.13 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
ISEQ General 9982.89 - 10011.74 9992.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ Overall 6935.73 - 6891.84 6965.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ 20 Price 1148.24 - 1141.3 1153.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ Small Capital 2491.7 - 2446.31 2491.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1285.45 - 1281.08 1285.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 1651.91 - 1639.81 1651.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 74.06 - 74.01 74.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 232.93 - 231.57 232.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ICEX All Share Total Return 638.86 - 636.69 638.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1354.66 - 1353.35 1354.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 13131.98 13108.48 13108.48 13136.96 12.76 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Tag Along 16452.64 16431.64 16425.66 16460.04 19.24 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Brazil Index 32379.46 32331.82 32323.42 32394.02 35.37 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Small Cap Index 1623.64 1622.83 1622.83 1624.77 1.96 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Brazil broad-Based 3009.52 3005.3 3004.34 3010.62 3.21 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 1489.28 1487 1486.41 1489.75 1.55 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Bovespa 78571.29 78447.29 78331.98 78613.43 33.20 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1233.8 - 1226.3 1237.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 20925.68 - 20795.41 20926.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 4280.05 - 4255.37 4291.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5903.13 - 5902.64 5910.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 4224.5 - 4201.05 4235.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 1094.57 - 1093.26 1097.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4881.68 - 4866.21 4902.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7678.79 - 7632.2 7705.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۸

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5229.26 - 5221.72 5293.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 GR 10266.59 - 10228.38 10297.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL Small 15991.94 - 15934.63 16700.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 Net Return 7957.46 - 7927.84 7981.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 3821 - 3799.8 3828.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 122.57 - 121.87 122.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BGTR30 525.39 - 523.41 525.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
BSE SOFIX 632.01 - 629.69 634.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1904.46 - 1900.26 1910.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
DSE Broad 5337.42 - 5332.83 5356.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1569.5 - 1569.5 1569.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱:۳۴
BSE Domestic Company 8375.1 - 8375.1 8375.1 1.11 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 517.72 - 515.13 517.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Sarajevo 10 638.54 - 638.54 638.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Sarajevo 30 1079.82 - 1079.82 1079.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20398.35 - 20396.13 20568.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
FTSE Pakistan 1272.82 - 1272.82 1272.82 25.53 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
KMI All Shares 20190.58 - 20190.13 20377.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Karachi All Share 29947.01 - 29947.01 30177.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Karachi Meezan 30 68889.46 - 68888.5 69567.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Karachi 100 41221.75 - 41164.01 41810.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3283.37 - 3272.03 3288.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
PSI 20 5605.51 - 5580.52 5621.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۲۲

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 155.7 - 155.7 155.7 1.55 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
S&P Lima Select 29319.77 29284.98 29284.98 29319.77 14.78 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P Peru Select 527.19 526.9 526.9 527.66 0.63 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P Lima General 20045.54 20038.18 20038.18 20077.84 26.43 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P Lima Corporate Gov 213.73 213.83 213.73 213.83 0.72 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2282.39 - 2282.39 2282.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 431.45 - 430.34 432.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
SET 50 1103.32 - 1087.56 1103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
SET 100 2444.41 - 2410.42 2444.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
FTSE SET Mid Cap 2295.49 - 2278.42 2298.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
FTSE SET Shariah 1343.92 - 1325.2 1345.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
FTSE SET All-Share 1943.02 - 1920.14 1944.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
FTSE SET Large Cap 1860.94 - 1835.93 1863.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
FTSE SET Mid Small Cap 2282.63 - 2265.41 2285.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
SET 1671.06 - 1649.15 1673.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۲۲

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 150.05 - 149.83 152.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
TPEx 50 178.54 - 178.22 182.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
MSCI Taiwan 405.05 - 405.05 405.05 6.34 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
TSEC Taiwan 50 8234.13 - 8210.37 8234.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8142.01 - 8133.15 8206.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan Weighted 10932.11 - 10835.38 10961.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۲۴

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 115446.38 - 114336.55 115460.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 50 90550.82 - 89626.46 90562.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 100-30 120851.19 - 119423.21 120851.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST All-100 134978.26 - 134236.79 135186.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST All Shares 95756.88 - 94859.02 95766.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 100 94082.34 - 92819.45 94142.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8163.49 - 8126.49 8163.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Tunindex20 3751.5 - 3734.35 3751.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 309008.59 - 309008.59 309008.59 800.81 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
JSE All Jamaican Composite 339155.13 - 339155.13 339155.13 878.94 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2236.93 - 2231.78 2239.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1084.97 - 1082.18 1084.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
PX-GLOB 1468.87 - 1468.87 1468.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۳۴
FTSE Czech Republic 1284.3 - 1284.3 1284.3 2.22 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1387.46 - 1383.65 1387.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1458.87 - 1455.28 1459.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
OETOB Czech Traded (USD) 1707.97 - 1694.72 1708.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5504.14 - 5428.47 5507.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
S&P/CITIC50 2933.84 - 2933.84 2933.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
S&P/CITIC300 3007.19 - 3007.19 3007.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Shanghai SE A Share 2963.15 - 2898.13 2966.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Shanghai 2829.27 - 2754.1 2837.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۴۴
SZSE Component 9251.48 - 9057 9276.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۴۷
China A50 11553.2 - 11156.05 11607.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 495.83 - 494.43 495.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Benchmark 1527.03 - 1518.04 1527.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Small Cap 239.23 - 238.82 239.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen All shares 1422.32 - 1414.41 1422.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
OMXC20 1011.5 - 1005.79 1011.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 131.72 - 131.72 131.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 131.62 - 131.62 131.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4290.7 - 4261.3 4341.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russian VIX 23.52 23.35 23.35 23.52 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
RTS Standard 14873.09 - 14824.19 15058.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
MICEX 2247.82 - 2240.11 2274.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۲۲
RTSI 1114.59 - 1112.85 1129.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۲۱

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7898.09 - 7861.83 7939.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bucharest BET-XT 734.8 - 731.12 737.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 670.78 - 670.78 670.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۴
LSE Inv 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
LSE All Share 5529.64 - 5529.64 5529.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Zimbabwe Industrial 383.45 - 383.45 383.45 7.46 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1744.98 - 1735.84 1753.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
JASDAQ 167.94 - 167.64 168.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
JASDAQ 20 4506.35 - 4475.35 4545.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Topix 100 1102.96 - 1097.48 1108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Topix 500 1342.1 - 1334.96 1348.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei 300 345.77 - 345.77 345.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 500 2177.55 - 2177.55 2177.55 1.43 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Topix 1000 1642.39 - 1633.67 1650.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei 1000 2063.06 - 2063.06 2063.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
JPX-Nikkei 400 15449.31 - 15369.68 15525.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
TOPIX Composite 2206.15 - 2194.6 2217.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei JQ Average 3804.74 - 3804.74 3804.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Nikkei Volatility 16.38 - 16.38 16.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Nikkei 225 22697.88 - 22540.5 22866.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 201.1 - 201.1 201.1 1.89 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
BRVM Composite 214 - 214 214 1.41 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6191.17 - 6183.02 6199.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 334.47 - 334.47 334.47 1.88 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
MSCI Singapore 369.24 - 369.24 369.24 2.23 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
STI Index 3297.83 - 3277.58 3298.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1540.25 - 1532.19 1548.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 585.74 - 582.56 588.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 836.15 - 832.17 836.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 520.69 - 517.78 523.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 853.57 - 851.68 857.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1579.4 - 1569.68 1589.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2665.18 - 2650.26 2673.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Switzerland 489.85 - 489.85 489.85 3.03 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 10623.61 - 10556.1 10623.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
SMI 8991.34 - 8922.5 8992.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6255.13 6258.79 6249.74 6258.79 9.56 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPSA Select 5430.13 5430.86 5426.43 5430.86 1.32 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IGPA General 27337.74 27342.21 27320.88 27342.21 8.97 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 742.4 - 732.61 742.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 545.12 - 545.12 545.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8449.97 - 8428.63 8456.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۵

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4448.28 - 4448.28 4458.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4320.54 - 4283.3 4337.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Small 12862.69 - 12844.55 12932.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid 60 14290.47 - 14227.38 14340.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Next 20 11944.03 - 11894.22 11994.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Large 60 5990.6 - 5936.18 6014.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All Shares 6635.86 - 6585.66 6664.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid & Small 14128.91 - 14073.4 14179.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All-Tradable 4248.02 - 4211.98 4264.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC 40 5398.32 - 5343.82 5424.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 543.56 - 540.57 543.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10056.23 - 10025.57 10116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4208.58 - 4190.39 4235.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 6882.13 - 6861.33 6922.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 353.9 - 353.66 355.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 54.62 - 54.41 54.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 371.28 - 370.54 373.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4466.7 - 4440.03 4466.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
FTSE Philippines 634.02 - 634.02 634.02 0.86 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
PSEi Composite 7399.61 - 7330.85 7411.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۷

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 51.75 - 51.57 51.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Cyprus Alternative Market 880.89 - 874 883.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 76.38 - 75.91 76.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2379.18 - 2375.77 2391.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9420.67 - 9398.04 9452.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
QE All Shares 2712.07 - 2708.13 2717.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۳۴
FTSE NASDAQ Qatar 10 5984.7 - 5977.52 5994.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 12866.25 - 12866.25 12866.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱:۳۴

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 976.45 976.72 976.45 976.72 0.76 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Equity 17008.62 - 17008.62 17008.62 110.84 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 1011.75 1011.76 1011.75 1011.85 0.95 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Venture 712.33 713.64 712.33 714.84 2.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Small Cap 639.07 639.16 639.07 639.48 1.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX 16435.46 16418.25 16410.32 16435.46 8.65 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 791.61 - 787.77 800.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KQ 100 1738.44 - 1728.89 1753.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KRX 100 4814.81 - 4782.9 4814.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI 50 1996.55 - 1982.93 1996.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI 100 2259.51 - 2246.13 2259.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI 200 296.95 - 295.33 297.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Korea 324.65 - 324.65 324.65 1.21 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
KOSPI Large Sized 2211.93 - 2196.37 2211.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI Small Sized 2096.07 - 2082.27 2107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI Medium Sized 2592.38 - 2576.81 2605.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
KOSPI 2289.19 - 2270.16 2293.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1791.5 - 1790.65 1795.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
CROBEX10 1036.79 - 1033.85 1036.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10685.12 - 10652.65 10685.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۴
COLCAP 1547.34 - 1547.34 1547.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۴
COLEQTY 1055.94 - 1055.53 1056.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۴
COL General 12222.1 - 12222.1 12243.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۴
FTSE Colombia 4714.57 - 4714.57 4714.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۳۳

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3314.6 - 3314.6 3314.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE NSE Kenya 15 217.76 - 217.59 219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
FTSE NSE Kenya 25 224.93 - 224.93 227.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Nairobi All Share 172.37 - 172.37 172.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4952.96 - 4938.39 4956.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Main 5353.02 - 5340.73 5357.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Parallel Market 5210.85 - 5197.8 5211.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1032.75 - 1032.48 1034.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Beirut Stock 94.03 - 94.03 94.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
BDL STOCK IX 79.85 - 79.85 79.85 0.18 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1030.95 - 1027.03 1033.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 57303.81 - 56571.08 57303.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
WIG30 2511.76 - 2481.03 2511.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 4215.95 - 4197.05 4215.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
sWIG80 12670.7 - 12633.08 12670.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
WIG20 2182.92 - 2139.46 2182.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 714.53 - 714.53 716.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4400.85 - 4400.85 4400.85 25.79 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1754.67 - 1750.69 1757.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia ACE 5403.27 - 5362.42 5406.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE Malaysia 245.9 - 245.9 245.9 0.69 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
FTSE BM Mid 70 15233.24 - 15203.02 15249.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia Top 100 12209.08 - 12185.07 12224.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3834.35 - 3809.5 3843.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
HTX (EUR) 4014.68 - 3985.09 4018.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
HTX (HUF) 8489.97 - 8431.41 8492.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
HTX (USD) 4700.18 - 4643.48 4701.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Hungary 3317.16 - 3317.16 3317.16 1.37 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Budapest SE 35186.52 - 34887.97 35271.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9278.72 - 9188.01 9278.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE CSE Morocco 15 10257.43 - 10143.52 10257.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Moroccan All Shares 11427.98 - 11326.71 11427.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9775.3 - 9690.34 9775.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 15416.31 - 15416.31 15592.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
EGX 70 752.6 - 752.6 755.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
EGX 100 1927.29 - 1927.29 1939.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴
EGX 20 Capped 15473.51 - 15473.51 15643.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۴

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19633.64 - 19633.64 19633.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 863.52 863.06 859.07 863.52 6.27 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
INMEX 2941.11 2943.36 2941.11 2943.36 1.15 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPC CompMx 401.09 401.36 401.04 401.36 0.51 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPC 48908.24 48941.09 48885.94 48941.09 17.70 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10440.14 - 10440.14 10440.14 40.45 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
MNSE 10 815.09 - 815.09 815.09 0.06 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1270.8 - 1270.8 1270.8 15.80 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
NSX Local 619.3 - 619.3 619.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 808.31 - 804.9 808.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
OBX Price 482.99 - 481.1 482.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Oslo 20 602.46 - 600.13 602.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
OSE Benchmark 876.82 - 873.59 876.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Oslo All Share 994.6 - 991.14 994.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1642.22 - 1636.98 1644.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
NSE All Share 36603.44 - 36397.61 36603.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 342.31 - 337.11 342.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
DJ New Zealand 272.19 - 270.12 272.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۴۳

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 774.84 - 772.76 782.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2789.99 - 2780.34 2798.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
EuroNext 100 1067.38 - 1059.31 1070.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 843.43 - 837.19 844.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 1082.32 - 1079.78 1085.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 12.01 - 11.67 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 572.2 - 566.91 572.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.535 - 13.475 13.7925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 100 11215.8 - 11157.1 11221.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 200 5810.1 - 5774.25 5811.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 500 9286.1 - 9227.55 9286.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
BSE MidCap 15196.46 - 15061.53 15202.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-100 11213.31 - 11157.63 11222.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-200 4692.43 - 4665.66 4694.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
S&P BSE-500 14735.33 - 14651.65 14738.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
BSE SmallCap 15721.43 - 15618.62 15732.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 50 USD 5535.86 - 5535.86 5535.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Nifty Next 50 27593.65 - 27357.2 27594.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty Midcap 50 4798.1 - 4744.4 4806.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5029.95 - 5011.55 5050.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
NIFTY Free Float Midcap 100 18055.15 - 17821.9 18068.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 7030.75 - 6958.95 7030.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Nifty 50 11010.2 - 10950.05 11026.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
BSE Sensex 36496.37 - 36341.98 36565.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18859.4 - 18499.79 18918.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Hang Seng CCI 4221.11 - 4160.9 4221.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Hang Seng CEI 10682.64 - 10452.94 10707.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE CHI Hong Kong 12481.92 - 12305.36 12498.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2149.3 - 2135.74 2149.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Hang Seng 28224.48 - 27728.5 28307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۵

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 99515.65 - 100780.77 99515.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Merinvest Composite 5995.75 - 5995.75 6454.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 933.39 - 931.13 941.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
HNX 107.62 - 104.41 107.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
VN 30 926.5 - 926.5 941.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
VN100 882.06 - 881.51 892.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
FTSE Vietnam 396.61 - 396.61 396.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE Vietnam All 998.15 - 998.15 998.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
HNX 30 191.34 - 186.72 191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۷

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1999.33 - 1999.33 2035.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Athens General Composite 754.36 - 754.36 767.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵