شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 103170.55 103181.55 103089.13 103181.55 79.29 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Merval 35100.45 35125.34 35093.89 35125.34 28.45 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Bolsa G 1487415 1487808 1487287 1487808 740.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Merval 25 38652.36 38677.85 38619.01 38677.85 26.92 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Merval Argentina 32060.95 32082.46 32021.34 32082.46 27.77 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 47662 - 47569.8 47804.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
South Africa 40 5364.2 - 5353.9 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE South Africa 3339.34 - 3339.34 3339.34 5.82 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
FTSE/JSE All Share 53436.21 - 53436.21 53436.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6192.27 - 6096.95 6196.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SDAX 10343.43 - 10232.13 10347.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Midcap 23175.11 - 22991.03 23181.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 2579.89 - 2539.23 2579.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4582.17 - 4513.99 4585.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
XETRA DAX Price 11205.54 - 11011.57 11205.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 7876.55 - 7816.13 7878.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Technology All Share 2956.47 - 2920.8 2956.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
DAX 11205.54 - 10918.62 11215.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3134.92 - 3069.35 3138.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1181.55 1179.36 1179.22 1181.55 2.56 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
OTCM ADR 1595.17 1595.47 1594.74 1595.47 0.23 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Utility 706.65 705.55 704.81 706.65 1.37 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Nasdaq 100 6784.61 6767.88 6767.88 6784.61 10.53 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Composite 8148.46 8128.92 8128.92 8148.46 16.68 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
NYSE Composite 12151.77 12151.78 12134.52 12151.78 17.52 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
OTCM QX ADR 30 1319.04 1317.9 1317.9 1319.04 1.41 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
DJ Transportation 10012.06 9981.34 10012.06 9981.34 29.50 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
NYSE AMEX Composite 2479.23 2484.84 2479.23 2484.84 6.45 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Dow 30 24706.35 24648.92 24641.5 24719.64 42.81 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 2670.71 2670.31 2663.55 2670.71 4.09 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7157.23 7141.96 7138.38 7157.23 11.39 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۴
SmallCap 2000 1483.51 1480.11 1478.61 1483.51 3.86 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 VIX 17.8 17.81 17.74 18.08 0.22 1.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۴۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1415.28 - 1415.28 1415.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ATX Prime 1478.89 - 1478.89 1478.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Austria 294.61 - 294.61 294.61 7.32 2.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Immobilien ATX EUR 345.89 - 345.89 345.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1183.1 - 1183.1 1183.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ATX 2987.48 - 2916.92 2993.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1914.35 - 1910.48 1914.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Amman SE AllShare 3808.29 - 3808.29 3808.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۳۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 916.58 - 906.13 917.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Small Cap 6523 - 6458.3 6582.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Medium Cap 13517.6 - 13500.4 13573.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Latibex   2476.7 - 2467.1 2476.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 9069.1 - 8908.6 9085.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3294.3 - 3290.9 3301.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 50 5789.2 - 5781.1 5798.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 100 4852.7 - 4843.7 4858.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 300 5827.6 - 5816 5832.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX Midcap 50 6444.9 - 6415.7 6450.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
ASX All Ordinaries 5941.2 - 5928.5 5945.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
ASX Small Ordinaries 2564.3 - 2556.4 2565.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX All Australian 50 5745.7 - 5737.4 5754.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX All Australian 200 5822.8 - 5811.4 5828.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 200 5879.6 - 5865.3 5887.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1221.67 - 1215.02 1221.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 332.89 - 332.89 332.89 3.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 843.45 - 843.45 843.45 7.54 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4985.3 - 4985.3 4985.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
DFM General 2516.81 - 2500.52 2519.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1030.69 - 1022.69 1030.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Indonesia 3565.85 - 3565.85 3565.85 22.76 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
IDX Kompas 100 1327.83 - 1319.32 1327.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IDX PEFINDO-25 333.89 - 333.89 337.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
IDX Composite 6448.16 - 6412.25 6448.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 554.55 - 554.06 554.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1602.73 - 1602.73 1602.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1918 - 1904.8 1918.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 36378.51 - 36238.44 36509.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 39189.8 - 39189.8 39189.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE IT Small Cap 19037.11 - 18999.74 19042.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 21647.72 - 21505.77 21647.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 19708.06 - 19470.38 19721.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 395.79 - 395.79 395.79 6.92 1.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ISEQ General 8240.06 - 8240.06 8240.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Overall 5799.61 - 5737.94 5799.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ 20 Price 947.08 - 947.08 947.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Small Capital 1970.73 - 1970.73 1970.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1229.46 - 1227.34 1231.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland 6 PI ISK 1657.43 - 1653.35 1663.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland Mid Cap PI 71.05 - 70.96 71.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Iceland Small Cap PI 214.89 - 214.89 214.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ICEX All Share Total Return 617.46 - 616.4 618.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1341.22 - 1341.22 1341.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15965.24 15957.72 15957.72 15965.24 0.08 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Tag Along 20422.13 20416.33 20416.33 20422.13 0.90 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Brazil Index 39822.09 39807.33 39807.33 39822.09 1.74 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Small Cap Index 1908.44 1907.5 1907.5 1908.44 3.78 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Brazil broad-Based 3697.26 3695.61 3695.61 3697.26 0.38 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mid-Large Cap Index 1836.23 1835.44 1835.44 1836.23 0.32 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Bovespa 96096.75 96062.45 96062.45 96096.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1118.8 - 1105.2 1120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 18764.47 - 18605.45 18764.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 3876.61 - 3833.68 3879.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5337.85 - 5273.1 5337.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 3826.12 - 3783.11 3828.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 913.67 - 905.98 914.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4576.97 - 4525.63 4577.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 6968.33 - 6834.92 6985.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4867.37 - 4865.03 4882.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
BEL 20 GR 9493.72 - 9435.69 9495.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
BEL Small 13565.33 - 13515.71 13581.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
BEL 20 Net Return 7333.14 - 7288.32 7334.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
BEL 20 3483.48 - 3429.72 3486.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 111.75 - 111.75 111.75 0.14 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BGTR30 475.81 - 475.81 475.81 0.40 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BSE SOFIX 566.77 - 566.77 566.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2009.48 - 2006.68 2020.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
DSE Broad 5825.57 - 5818.45 5844.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1570.3 - 1570.3 1570.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۵:۰۲
BSE Domestic Company 7881.69 - 7881.69 7881.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 576.32 - 576.32 576.32 6.29 1.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 10 655.35 - 655.35 655.35 5.31 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 30 1140.39 - 1140.39 1140.39 1.44 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18746.72 - 18746.72 18746.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Pakistan 1192.12 - 1192.12 1192.12 0.20 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
KMI All Shares 19197.06 - 19197.06 19197.06 71.67 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Karachi All Share 28865.82 - 28865.82 28865.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Karachi Meezan 30 66233.38 - 66233.38 66233.38 94.88 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Karachi 100 39243.89 - 39243.89 39271.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2948.75 - 2944.8 2955.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
PSI 20 5068.02 - 5029.68 5087.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 161.66 - 161.66 161.66 2.82 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
S&P Lima Select 26744.45 26741.8 26678.32 26744.45 41.40 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
S&P Peru Select 520.6 520.51 517.7 520.6 1.79 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
S&P Lima General 19576.87 19573.36 19536.03 19576.87 32.86 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
S&P Lima Corporate Gov 222.01 221.97 221.13 222.01 0.75 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2009.66 - 2009.66 2009.66 3.60 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 357.62 - 357.13 357.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
SET 50 1060.95 - 1056.32 1061.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
SET 100 2323.69 - 2314.38 2326.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
FTSE SET Mid Cap 2142.16 - 2138.49 2149.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Shariah 1245.84 - 1238.32 1245.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET All-Share 1844.01 - 1837.03 1849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Large Cap 1791.33 - 1782.9 1797.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2094.12 - 2090.93 2101.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
SET 1583.77 - 1578.06 1588.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 126.61 - 126.21 126.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
TPEx 50 140.95 - 139.84 140.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
MSCI Taiwan 360.54 - 360.54 360.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TSEC Taiwan 50 7354.15 - 7327.42 7361.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7135.3 - 7110.55 7140.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Taiwan Weighted 9836.06 - 9772.21 9842.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۲۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 124427.99 - 122848.44 124427.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 50 95814.1 - 94621.82 95814.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 100-30 109822.19 - 108452.29 109822.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST All-100 121715.73 - 120759.35 121715.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST All Shares 98906.38 - 97721.17 98906.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIST 100 98454.88 - 97087.43 98632.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7251.62 - 7251.62 7266.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Tunindex20 3259.62 - 3259.62 3266.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 371728.28 - 371728.28 371728.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
JSE All Jamaican Composite 407986.75 - 407986.75 407986.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2226.77 - 2221.6 2227.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1020.36 - 1014.88 1020.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
PX-GLOB 1379.2 - 1379.2 1379.2 3.59 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
FTSE Czech Republic 1208.16 - 1208.16 1208.16 5.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1271.41 - 1271.41 1271.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1354.64 - 1354.64 1354.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (USD) 1541.51 - 1541.51 1541.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4507.04 - 4455.95 4507.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
S&P/CITIC50 2814.59 - 2814.59 2814.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
S&P/CITIC300 2749.63 - 2749.63 2749.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Shanghai SE A Share 2718.43 - 2694.31 2718.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Shanghai 2596.01 - 2559.64 2598.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
SZSE Component 7581.39 - 7470.36 7583.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
China A50 11029.99 - 10802.58 11046.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 452.83 - 452.69 453.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen Benchmark 1411.06 - 1405.7 1412.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen Small Cap 237.49 - 236.58 237.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
OMX Copenhagen All shares 1309.41 - 1305.3 1310.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
OMXC20 937.49 - 934.2 938.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 128.5 - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 131.15 - 131.15 131.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4482.97 - 4462.66 4482.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Russian VIX 21.2 21.15 21.1 21.2 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
RTS Standard 16558.31 - 16446.72 16558.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
MICEX 2473.61 - 2447.64 2473.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
RTSI 1176.42 - 1157.06 1176.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7201.43 - 7201.43 7201.43 16.59 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Bucharest BET-XT 668.51 - 668.51 668.51 2.58 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 483.86 - 483.86 483.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5593.14 - 5593.14 5593.14 5.39 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 207 - 207 207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Zimbabwe Industrial 511.67 - 511.67 511.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1557.59 - 1549.51 1562.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
JASDAQ 143.97 - 143.27 143.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
JASDAQ 20 3809.8 - 3807.48 3827.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Topix 100 993.04 - 988.55 995.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Topix 500 1205.66 - 1199.37 1209.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Nikkei 300 314.19 - 314.19 314.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 500 1903.58 - 1903.58 1903.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Topix 1000 1469.27 - 1461.37 1473.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Nikkei 1000 1846.98 - 1846.98 1846.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
JPX-Nikkei 400 13821.68 - 13746.4 13858.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
TOPIX Composite 1969.31 - 1959.17 1975.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Nikkei JQ Average 3345 - 3345 3345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei Volatility 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 225 20666.07 - 20402.27 20692.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 152.53 - 152.53 152.53 0.53 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BRVM Composite 166.09 - 166.09 166.09 0.57 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5988.07 - 5985.15 6004.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 326.22 - 326.22 326.22 1.23 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
MSCI Singapore 361.21 - 361.21 361.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
STI Index 3224.34 - 3218.02 3232.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1481.26 - 1470.86 1481.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 561.12 - 556.52 561.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 788.67 - 786.52 788.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 499.67 - 495.24 499.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 803.82 - 799.46 803.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1499.79 - 1473.89 1499.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2359.94 - 2359.94 2359.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Switzerland 484.36 - 484.36 484.36 5.52 1.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 10339.47 - 10339.47 10339.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SMI 9016.7 - 8913.5 9024.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5479.04 5473.63 5473.63 5479.04 5.26 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
IGPA General 27598.82 27580.51 27580.51 27598.82 18.90 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 699.11 - 697.34 699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 491.07 - 491.07 491.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8448.02 - 8381.96 8448.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4236.75 - 4236.75 4236.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3888.85 - 3860.06 3890.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC Small 10635.44 - 10608.69 10639.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC Mid 60 12239.18 - 12114.37 12239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC Next 20 10955.92 - 10848.13 10955.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC Large 60 5420.26 - 5381.66 5421.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC All Shares 5988.93 - 5941.54 5989.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC Mid & Small 12030.58 - 11923.07 12030.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC All-Tradable 3817.47 - 3789.55 3818.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Next 150 2469.16 - 2454.19 2470.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 953.23 - 944.65 953.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
CAC 40 4875.93 - 4794.37 4881.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 530.22 - 525.31 530.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9436.93 - 9382.66 9436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4004.37 - 3978.3 4004.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 6486.14 - 6449.55 6486.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 308.45 - 308.45 309.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 51.74 - 51.4 51.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 355.33 - 354.38 356.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4743.84 - 4743.84 4743.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Philippines 680.51 - 680.51 680.51 9.97 1.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
PSEi Composite 8047.12 - 7919.5 8057.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.89 - 41.89 41.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Alternative Market 881.53 - 881.53 881.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Main and Parallel Market 64 - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2323.35 - 2323.35 2334.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10787.75 - 10692.24 10787.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
QE All Shares 3239.87 - 3199.9 3239.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 7239.49 - 7172.94 7248.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11533.38 - 11533.38 11533.38 0.19 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 917.93 918.42 917.93 918.62 0.79 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Equity 15803.18 - 15803.18 15803.18 98.27 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 914.36 913.7 913.7 914.36 0.34 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Venture 595.51 596.02 595.51 596.02 0.08 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Small Cap 553.5 553.68 553.5 553.93 0.61 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX 15303.83 15303.16 15296.61 15315.45 4.94 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 696.34 - 691.62 696.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KQ 100 1499.92 - 1499.92 1499.92 26.33 1.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KRX 100 4404.43 - 4387.3 4404.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KOSPI 50 1813.66 - 1807.7 1813.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
KOSPI 100 2060.33 - 2060.33 2060.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI 200 273.88 - 272.92 273.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
FTSE Korea 297.72 - 297.72 297.72 2.10 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
KOSPI Large Sized 2029.66 - 2029.66 2029.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI Small Sized 1968.44 - 1968.44 1968.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI Medium Sized 2433.65 - 2433.65 2433.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KOSPI 2124.28 - 2107.06 2124.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1759.33 - 1759.33 1759.33 2.76 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
CROBEX10 1021.84 - 1021.84 1021.84 3.47 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10615.15 10614.48 10613.94 10615.15 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
COLCAP 1390.66 1392.95 1390.52 1392.95 0.07 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
COLEQTY 952.26 950.94 950.94 952.26 1.54 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
COL General 11647.9 11632.53 11632.53 11647.9 17.07 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
FTSE Colombia 4406.02 - 4406.02 4406.02 9.53 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2849.81 - 2849.81 2849.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 179.7 - 179.15 180.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE NSE Kenya 25 184.3 - 183.8 184.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nairobi All Share 145.01 - 145.01 145.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4794.86 - 4794.86 4794.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Kuwait Main 5480.34 - 5480.34 5480.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Kuwait Parallel Market 5237.42 - 5237.42 5237.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 957.53 - 957.53 957.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Beirut Stock 86.39 - 86.39 86.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BDL STOCK IX 66.73 - 66.73 66.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 984 - 979.06 984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60289.51 - 60005.58 60305.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
WIG30 2707.12 - 2699.32 2709.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
mWIG40 4095.41 - 4076.63 4099.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
sWIG80 10982.79 - 10982.79 11041.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
WIG20 2377.87 - 2357.34 2380.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 636.56 - 635.24 637.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4381.43 - 4362.21 4381.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1692.22 - 1684.31 1692.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Malaysia ACE 4469.54 - 4455.22 4515.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Malaysia 235 - 235 235 1.14 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
FTSE BM Mid 70 13777.56 - 13743.38 13806.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Malaysia Top 100 11583.99 - 11541.44 11583.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3948.87 - 3948.87 3948.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (EUR) 4707.7 - 4707.7 4707.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (HUF) 9754.12 - 9754.12 9754.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (USD) 5357.13 - 5357.13 5357.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Hungary 3976.9 - 3976.9 3976.9 21.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Budapest SE 41503.91 41180.05 41180.05 41503.91 323.86 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9099.26 - 9073.91 9100.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE CSE Morocco 15 10040.68 - 10040.68 10097.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Moroccan All Shares 11202.72 - 11176.31 11208.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9615.69 - 9615.69 9637.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13483 - 13478.8 13549.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
EGX 70 673.52 - 673.52 673.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
EGX 100 1697.43 - 1697.43 1697.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
EGX 20 Capped 13490.21 - 13490.21 13490.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21601.66 - 21601.66 21614.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 770.21 771.09 770.21 773.26 3.39 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
INMEX 2622.22 2623.37 2622.21 2623.37 1.36 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
IPC CompMx 363.72 363.84 363.72 364.11 0.64 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
FTSE BIVA Real Time Price 900.84 900.88 900.84 902.36 1.30 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
IPC 44241.54 44256.5 44212.91 44317.11 69.32 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10583.26 - 10583.26 10583.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
MNSE 10 818.19 - 818.19 818.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1329.6 - 1329.6 1329.6 5.60 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۳۳
NSX Local 618.4 - 618.4 618.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 793.4 - 787.23 793.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OBX Price 468.06 - 463.12 468.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Oslo 20 587.65 - 583.19 587.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
OSE Benchmark 853.84 - 847.52 853.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Oslo All Share 964.04 - 954.1 964.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1364.96 - 1364.96 1364.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
NSE All Share 30583.21 - 30583.21 30583.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 337.92 - 337.23 338.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
NZX 50 9097.71 - 9083.75 9119.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
NZX All 1577.77 - 1575.63 1581.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
NZX MidCap 5045.58 - 5039.79 5052.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
NZX SmallCap 15113.08 - 15096.19 15126.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
S&P/NZAX All Price 399.98 - 399.98 403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
DJ New Zealand 270.16 - 269.85 270.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 703.88 - 692.83 705.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 752.75 - 743.87 753.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 914.99 - 914.99 919.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 14.2 - 14.17 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 509.7 - 499.84 510.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 16.6175 - 16.3225 16.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty 100 11109.5 - 11079.35 11114.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty 200 5741.35 - 5727.95 5747.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty 500 9140.1 - 9122.2 9153.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
BSE MidCap 15023.39 - 15023.39 15130.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
S&P BSE-100 11165.66 - 11138.9 11177.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
S&P BSE-200 4642.65 - 4633.13 4650.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
S&P BSE-500 14488.81 - 14464.35 14518.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
BSE SmallCap 14504.6 - 14504.6 14597.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty 50 USD 5312.98 - 5312.98 5312.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nifty Next 50 27410.55 - 27379.9 27651.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty Midcap 50 4853.3 - 4852.6 4876.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5196.35 - 5159.85 5196.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
NIFTY Free Float Midcap 100 17517.2 - 17514.65 17632.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
NIFTY Free Float Smallcap 100 6371.2 - 6369.05 6416.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
S&P BSE ALLCAP 4144.49 - 4138.21 4153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nifty 50 10906.95 - 10853.25 10918.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BSE Sensex 36386.61 - 36221.32 36456.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18536.34 - 18447.23 18547.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Hang Seng CCI 4338 - 4307.3 4338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Hang Seng CEI 10636.97 - 10604.97 10653.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE CHI Hong Kong 11799.75 - 11734.08 11799.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2205.17 - 2200.63 2212.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Hang Seng 27090.81 - 26755.63 27121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 5956.11 - 5956.11 5956.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 902.3 - 901.66 906.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HNX 101.56 - 101.56 101.56 0.36 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
VN 30 854.79 - 854.21 859.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
VN100 821.68 - 820.94 825.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Vietnam 380.33 - 380.33 380.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Vietnam All 941.81 - 941.81 941.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HNX 30 182.92 182.47 182.47 182.92 0.45 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1651.64 - 1647.36 1651.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر