شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 52325.83 - 52171.41 52325.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Bolsa G 2219433 - 2213945 2219433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3283.84 - 3283.84 3283.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
FTSE/JSE Top 40 52435.65 - 52253.9 52857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE/JSE All Share 50438.82 - 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 12674.88 - 12540.15 12675.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Euro Stoxx 50 3252.65 - 3225.77 3255.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Classic All Share 8270.96 - 8161.96 8270.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Technology All Share 4180.18 - 4110.89 4180.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
HDAX 7013.74 - 6938.75 7013.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SDAX 12196.09 - 12019.56 12196.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Midcap 27142.45 - 26730.7 27142.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
TecDAX 3057.16 - 3007.29 3057.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Prime All Share 5184.19 - 5128.59 5184.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
XETRA DAX Price 12674.88 - 12550.21 12675.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
DAX 12674.88 - 12514.4 12682.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
Euro Stoxx 50 3252.65 - 3220.06 3256.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
دکس آلمان 12674.88 - 12514.4 12682.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NYSE AMEX Composite 2137.31 - 2137.31 2137.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۵:۰۲
SmallCap 2000 1566.08 - 1564.15 1568.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
SmallCap 2000 1566.08 - 1563.1 1568.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۶
Dow 30 27433.48 - 27424.38 27433.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Nasdaq 11010.98 - 11000.25 11010.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P 100 1547.9 - 1544.42 1547.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P 500 3351.28 - 3349.8 3351.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
DJ Utility 843.23 - 843.14 843.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Nasdaq 100 11139.39 - 11129.21 11139.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P 500 VIX 22.21 - 22.21 22.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
DJ Composite 9040.58 - 9035.95 9040.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
NYSE Composite 12765.84 - 12721.37 12765.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
DJ Transportation 10576.38 - 10563.68 10576.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P 500 3351.28 - 3348.22 3352.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۵۴
S&P 500 VIX 22.21 - 22.08 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۴۶
Dow 30 27433.48 - 27417.47 27453.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۶
Nasdaq 11010.98 - 10998.76 11014.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۱
نزدک 11010.98 - 10998.76 11014.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 3351.28 - 3348.22 3352.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 27433.48 - 27417.47 27453.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 211.1 - 211.1 211.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
ATX 5 996.8 - 996.8 996.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
ATX Prime 1123.49 - 1123.49 1123.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Immobilien ATX EUR 286.85 - 286.85 286.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
New Europe Blue Chip EUR 904.99 - 904.99 904.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
ATX 2194.93 - 2166.88 2194.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ATX 2194.93 - 2164.98 2197.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 2871.63 - 2871.63 2871.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۳۴
Amman SE General 1559.6 - 1558.79 1560.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 22.7 - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
IBEX 35 6950.5 - 6889 6956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
General Madrid 685.41 - 679.37 686.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
IBEX Small Cap 6283.9 - 6184.4 6295.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
IBEX Medium Cap 10466.6 - 10377.4 10511.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Latibex   1576 - 1576 1612.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
IBEX 35 6950.5 - 6880 6960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
آیبکس 35 6950.5 - 6880 6960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX Midcap 50 7000.4 - 6990.8 7027.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 5809 - 5799.7 5823.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 5957.1 - 5947.5 5972.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 20 3286.5 - 3280.8 3293.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 50 5849.5 - 5840.1 5863.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 100 4958.7 - 4950.9 4971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 200 6004.8 - 5995.4 6020.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 300 5971.5 - 5961.8 5987.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASX All Ordinaries 6144.9 - 6135.3 6161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASX Small Ordinaries 2686.6 - 2681.3 2696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 200 6004.8 - 5993.4 6033.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 337.9 - 337.9 337.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 840.05 - 840.05 840.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4359.59 - 4311.29 4359.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۴
DFM General 2107.64 - 2086.68 2107.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 2826.1 - 2826.1 2826.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
IDX LQ45 806.19 - 800.47 809.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Composite 5143.89 - 5121.37 5171.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Kompas 100 1036.4 - 1030.54 1041.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
IDX PEFINDO-25 269.82 - 268.21 270.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Composite 5143.89 - 5120.26 5184.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 498.62 - 498.62 498.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 41297.77 - 41297.77 41297.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE IT Small Cap 18708.95 - 18606.34 18746.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Italia All Share 21356.16 - 21106.26 21384.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE MIB 19516.43 - 19253.5 19562.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 40 1907 - 1884.7 1910.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE IT Mid Cap 34021.08 - 33644.74 34077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
فتسی (ام آی بی) 19516.43 - 19253.5 19562.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 - 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 382.59 - 382.59 382.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
ISEQ 20 Price 1099.34 - 1099.34 1099.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
ISEQ Small Capital 1772.86 - 1772.86 1772.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
ISEQ Overall 6278.26 - 6208.83 6290.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1496.19 - 1495.36 1527.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2086.56 - 2085.29 2131.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland Mid Cap PI 67.86 - 67.77 69.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ICEX All Share Total Return 780.45 - 780.01 796.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland Small Cap PI 225.89 - 225.34 228.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1292.44 - 1292.44 1292.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 102775.55 - 102640.16 102863.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Brazil 50 16780.1 - 16760.84 16797.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Tag Along 22904.96 - 22870.39 22922.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Brazil Index 43560.98 - 43504.65 43595.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Small Cap Index 2457.34 - 2452.45 2457.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Brazil broad-Based 4077.18 - 4071.97 4080.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Mid-Large Cap Index 1973.43 - 1971.18 1975.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Bovespa 102775.55 - 102479.33 102871.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۵۹
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 6032.18 - 6005.25 6034.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE 250 17622.93 - 17427.09 17622.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE 350 3402.65 - 3387.36 3404.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE 100 6032.18 - 5997.79 6046.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
UK 100 972 - 967.8 972.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM 100 4756.9 - 4652.78 4756.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
فتسی 100 6032.18 - 5997.79 6046.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
FTSE SmallCap 4504.58 - 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 - 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 - 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 - 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3340.1 - 3294.4 3342.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 3340.1 - 3281.4 3343.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۴۳
BEL Mid 5173.98 - 5146.25 5173.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
BEL 20 GR 9537.52 - 9387.23 9541.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
BEL Small 10763.69 - 10716.95 10763.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
BEL 20 Net Return 7274.1 - 7159.48 7277.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 94.85 - 94.85 94.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
BGTR30 463.66 - 463.66 463.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
BSE SOFIX 430.87 - 430.87 430.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1475.87 - 1455.62 1476.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
DSE Broad 4364.83 - 4324.08 4365.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7099.71 - 7099.71 7099.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
BSE Foreign Company 1550.11 - 1550.11 1550.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 608.45 - 608.45 608.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 10 790.45 - 790.45 790.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 30 1414.13 - 1414.13 1414.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 990.58 - 990.58 990.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
Karachi All Share 28042.92 - 28031.89 28269.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Karachi Meezan 30 64060.43 - 63967.2 64746.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Karachi 30 17297.04 - 17275.87 17528.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Karachi 100 40029.69 - 39988.8 40446.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
KMI All Shares 19502.9 - 19486.68 19674.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Karachi 100 40029.69 - 39971.11 40460.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 4367.31 - 4350.65 4375.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
PSI All Share GR 3198.55 - 3187.44 3209.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
PSI 20 4367.31 - 4349.62 4377.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
S&P Lima Select 22259.7 - 22259.7 22259.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
S&P Peru Select 475.46 - 475.46 475.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
S&P Lima General 17972.36 - 17972.36 17972.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
S&P Lima Corporate Gov 181.54 - 181.54 181.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1768.38 - 1768.38 1768.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 50 856.88 - 856.43 860.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
MAI 309.47 - 308.68 310.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
SET 1324.4 - 1323.84 1329.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
SET 100 1912.99 - 1912.18 1919.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET Mid Cap 1891.14 - 1891.14 1898.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET Shariah 1083.75 - 1081.62 1086.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET All-Share 1462.46 - 1461.43 1466.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET Large Cap 1354.77 - 1353.86 1360.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
FTSE SET Mid Small Cap 1850.24 - 1850.24 1856.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
SET 1324.4 - 1322.05 1332.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۲۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 509.23 - 509.23 509.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
TPEx 165.3 - 165.21 166.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
TPEx 50 199.87 - 199.87 202.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Taiwan Weighted 12828.87 - 12805 12900.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Taiwan Weighted 12828.87 - 12796.75 12909.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۲۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 - 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
TSEC Taiwan 50 7667.42 - 7539.33 7667.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1196.61 - 1130.65 1196.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 50 972.92 - 914.05 972.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100-30 1782.15 - 1616.16 1782.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All-100 2957.77 - 2658.73 2957.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All Shares 1171.01 - 1087.36 1171.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100 1060.59 - 1006.32 992.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100 1060.59 - 1000.14 998.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6665.34 - 6665.34 6699.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Tunindex20 2890.26 - 2890.26 2905.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 368853.34 - 368853.34 368853.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
JSE All Jamaican Composite 404150.41 - 404150.41 404150.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1563.95 - 1563.95 1563.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1252.58 - 1252.58 1252.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
FTSE Czech Republic 913.17 - 913.17 913.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
OETOB Czech Traded (CZK) 981.53 - 981.53 981.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1014.58 - 1014.58 1014.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
OETOB Czech Traded (USD) 1196.04 - 1196.04 1196.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
PX 907.26 - 903.42 907.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 3922.77 - 3922.77 3922.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
S&P/CITIC300 4087.27 - 4087.27 4087.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
SZSE Component 13648.5 - 13481.61 13772.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
SSE 100 7161.28 - 7075.77 7210.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Shanghai 3354.04 - 3321.19 3385.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
China A50 15199.34 - 15057.2 15306.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Shanghai SE A Share 3515.58 - 3481.16 3548.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
SZSE Component 13648.5 - 13421.79 13842.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۱
China A50 15199.34 - 15016.33 15318.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۴۷
Shanghai 3354.04 - 3309.57 3385.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۲
شانگهای 3354.04 - 3309.57 3385.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 559.05 - 551.12 559.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1980.88 - 1962.11 1980.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 277.7 - 276.09 277.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1795.65 - 1779.77 1795.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMXC20 1296.13 - 1283.7 1296.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen 25 1448.85 - 1435.29 1448.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
OMXC20 1448.85 - 1432.23 1449.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۴۶
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۰۲
Rwanda All Share 148.81 - 148.81 148.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 29.65 - 29.48 29.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
MOEX 2972.35 - 2971.09 2990.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
RTSI 1271.43 - 1269.24 1279.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
MICEX 10 5068.45 - 5068.45 5115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
RTS Standard 19631.91 - 19609.71 19745.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
MICEX 2972.35 - 2968.57 2993.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۲۲
RTSI 1271.43 - 1267.13 1285.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۲۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8572.86 - 8572.86 8572.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Bucharest BET-XT 779.08 - 779.08 779.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 253.56 - 253.56 253.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۳
LSE All Share 3865.4 - 3865.4 3865.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۳
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 4905.74 - 4905.74 4905.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Zimbabwe Mining 3618.74 - 3618.74 3618.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 321.56 - 321.56 321.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikkei 500 2221.27 - 2221.27 2221.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikkei 1000 1850.89 - 1850.89 1850.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikkei JQ Average 3432.71 - 3432.71 3432.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikkei Volatility 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikkei 225 22329.94 - 22223.5 22376.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
TOPIX 1546.74 - 1542.51 1551.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
JASDAQ 165.02 - 164.35 165.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
JASDAQ 20 4567.46 - 4552.45 4600.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Topix 100 997.92 - 994.71 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Topix 500 1198.58 - 1195.33 1201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Topix 1000 1458.63 - 1454.83 1462.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
JPX-Nikkei 400 13938.58 - 13898.1 13972.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
TOPIX Composite 1955.53 - 1950.42 1960.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Nikkei 225 22329.94 - 22208.5 22426.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۵۶
نیکی 225 22329.94 - 22208.5 22426.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 122.44 - 122.44 122.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
BRVM Composite 129.67 - 129.67 129.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2227.19 - 2227.19 2227.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
CSE All-Share 5176.48 - 5169.55 5191.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 269.59 - 269.59 269.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
MSCI Singapore 293.96 - 293.96 293.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
STI Index 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 - 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1740.46 - 1733.71 1746.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Nordic 40 1783.07 - 1771.71 1785.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm 692 - 688.1 693.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Mid Cap 1089.74 - 1079.45 1089.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Benchmark 597.89 - 594.76 599.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm Small Cap 1022.25 - 1014.27 1022.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMXS30 1740.46 - 1730.51 1745.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2540.27 - 2540.27 2540.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 12390.72 - 12390.72 12390.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
FTSE Switzerland 544.66 - 544.66 544.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
SMI 10068.03 - 10056.13 10106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SMI 10068.03 - 10039.75 10125.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۷
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 3988.9 - 3988.9 3996.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
IGPA General 20143 - 20143 20174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Inter 10 4869.02 - 4866.75 4869.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 667.68 - 667.68 667.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 451.99 - 451.99 451.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1017.68 - 1017.68 1017.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Tadawul All Share 7499.97 - 7496.3 7512.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
NOMU Parallel Market Capped 8124.04 - 8078.11 8152.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Tadawul All Share 7499.97 - 7488.93 7516.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۵۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3558.31 - 3558.31 3558.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 4889.52 - 4850.87 4893.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Next 150 2438.01 - 2414.12 2439.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Small 9703.96 - 9614.68 9703.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Mid 60 11837.82 - 11718.99 11844.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Next 20 10461.28 - 10347.75 10466.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Large 60 5410.18 - 5369.04 5412.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
EuroNext 100 972.95 - 966.39 973.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC All Shares 6014.32 - 5969.44 6014.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC Mid & Small 11531.4 - 11417.17 11534.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC All-Tradable 3792.49 - 3762.86 3793.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
CAC 40 4889.52 - 4843.9 4895.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۷
SBF 120 3869.15 - 3838.99 3870.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
کک 40 4889.52 - 4843.9 4895.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 458.78 - 455.17 458.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9706.08 - 9617.39 9710.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki 25 4151.45 - 4113.61 4152.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Cap PI 6765.59 - 6703.31 6768.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Mid Cap 362.75 - 360.92 363.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Benchmark 51.34 - 50.9 51.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Small Cap PI 442.5 - 440.39 442.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 499.12 - 499.12 499.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
PHS All Shares 3467.53 - 3467.53 3467.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
PSEi Composite 5846.02 - 5837.55 5866.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PSEi Composite 5846.02 - 5834.86 5906.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 29.02 - 29.02 29.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Cyprus Alternative Market 738.64 - 738.64 738.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Cyprus Main and Parallel Market 46.63 - 46.63 46.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2440.47 - 2437.46 2444.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9411.83 - 9332.34 9411.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳
QE All Shares 2942.12 - 2916.28 2942.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6279.15 - 6209.76 6279.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 7430.9 - 7430.9 7430.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 16544.48 - 16544.48 16550.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
S&P/TSX 60 991.1 - 989.77 991.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX MidCap 992.29 - 992.07 992.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX Venture 739.98 - 738.71 739.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX Small Cap 552.06 - 551.99 552.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX 16544.48 - 16541.44 16551.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 344.4 - 344.4 344.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
KOSPI 2351.67 - 2337.17 2359.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSDAQ 857.63 - 849.21 858.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KQ 100 1834.81 - 1811.96 1834.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KRX 100 5059.24 - 5024.96 5071.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 50 2187.78 - 2173.11 2193.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 100 2398.77 - 2382.95 2405.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 200 312.57 - 310.52 313.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Large Sized 2315.26 - 2299.99 2321.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Small Sized 1918.82 - 1910.65 1929.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Medium Sized 2443.87 - 2432.3 2462.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 2351.67 - 2334.19 2362.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1576.45 - 1576.45 1576.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
CROBEX10 975.62 - 975.62 975.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 3440.12 - 3440.12 3440.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۳۱
COLCAP 1142.18 - 1139.26 1142.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۱
COLEQTY 791.19 - 791.19 791.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۴:۰۲
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1758.08 - 1758.08 1758.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Nairobi All Share 130.58 - 130.58 130.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE NSE Kenya 25 171.72 - 170.75 172.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 158.62 - 157.99 159.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 132.3 - 132.3 132.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۲
BLOM Stock 605.2 - 600.11 605.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
Beirut Stock 60 - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 51732.44 - 51458.72 51778.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
WIG20 1817.23 - 1812.7 1821.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
WIG30 2077.87 - 2071.36 2081.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
mWIG40 3622 - 3593.95 3624.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
sWIG80 14781.75 - 14536.42 14879.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
WIG20 1817.23 - 1809.21 1824.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3779.94 - 3779.94 3779.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1584.13 - 1584.13 1649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
FTSE Malaysia 216.15 - 216.15 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
Malaysia ACE 10316.51 - 10316.51 10936.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE BM Mid 70 14810.47 - 14796.04 15081.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Malaysia Top 100 11178.8 - 11178.8 11285.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 3367.56 - 3367.56 3367.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۱
BUMIX 3481.72 - 3481.72 3481.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HTX (EUR) 3575.39 - 3575.39 3575.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HTX (HUF) 8022.95 - 8022.95 8022.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HTX (USD) 4214.85 - 4214.85 4214.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Budapest SE 35952.53 - 35952.53 35952.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Budapest SE 35952.53 - 35952.53 35952.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8337.85 - 8314.31 8344.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE CSE Morocco 15 9102.63 - 9078.15 9118.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
Moroccan All Shares 10256.81 - 10229.57 10265.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8788.84 - 8765.29 8800.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 70 1588.05 - 1588.05 1588.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
EGX 20 Capped 12709.79 - 12709.79 12709.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
EGX 30 10817.29 - 10723.69 10824.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 100 1084.95 - 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 16448.94 - 16448.94 16448.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2263.44 - 2263.44 2267.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
IPC CompMx 315.3 - 315.3 315.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
S&P/BMV IPC 38005 - 38005 38059.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
IPC 38005 - 37970.73 38066.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۵۵
FTSE BIVA Real Time Price 779.19 - 779.16 779.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10019.5 - 10019.5 10019.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 674.8 - 674.8 674.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1111.9 - 1111.9 1111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
NSX Local 479.3 - 479.3 479.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 751.95 - 747.75 753.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 416.92 - 414.59 417.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 519.42 - 516.75 520.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 854.63 - 849.24 855.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 933.78 - 927.94 934.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1070.58 - 1065.35 1070.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
NSE All Share 25041.89 - 24945.08 25047.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 353.86 - 353.72 358.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
DJ New Zealand (USD) 433 - 432.22 442.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
DJ New Zealand 353.86 - 353.6 358.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۴۷
NZX 50 11646.68 - 11641.66 11763.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
NZX All 1925.63 - 1924.71 1944.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
NZX MidCap 5302.93 - 5293.06 5307.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
NZX SmallCap 15588.15 - 15551.66 15721.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 559.57 - 556.36 560.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
AMX 788.18 - 782.36 789.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
AEX All Share 799.81 - 793.18 800.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
AMS Small Cap 849.95 - 839.74 849.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
AEX Volatility 23.38 - 23.11 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Next 150 2438.01 - 2414.12 2439.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
EuroNext 100 972.95 - 966.39 973.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
AEX 559.57 - 554.88 561.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۷
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 5185.64 - 5185.64 5185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
BSE MidCap 14218.87 - 14068.12 14222.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-100 11317.51 - 11282.8 11321.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-200 4728.55 - 4714.56 4730.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-500 14608.94 - 14565.64 14614.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE SmallCap 13668.69 - 13607.82 13687.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE ALLCAP 4152.73 - 4140.06 4154.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Smallcap 250 4542.8 - 4527.25 4547.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 11214.05 - 11173.3 11224.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
India VIX 22.5775 - 22.54 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 100 11361.4 - 11327.35 11370.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 200 5803.45 - 5784.95 5808.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 500 9198.65 - 9169 9206.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE Sensex 38040.57 - 37906.34 38064.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Next 50 27130.45 - 27041.8 27159.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Midcap 50 4437.75 - 4388.25 4443.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5522 - 5519.35 5540.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 16103.35 - 16023.05 16123.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 5262.9 - 5221.9 5268.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
BSE Sensex 38040.57 - 37818.36 38098.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۴۷
Nifty 50 11214.05 - 11155.7 11229.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۴
Sensex  38040.57 - 37818.36 38098.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1572.33 - 1561.4 1582.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Hang Seng 24531.62 - 24334.5 24790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE China 50 18683.57 - 18423.09 18848.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CCI 4013.77 - 3985.01 4052.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng CEI 10063.43 - 10010.24 9989.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE CHI Hong Kong 12901.6 - 12715.15 13046.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng 24531.62 - 24183 24835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰
هنگ سنگ 24531.62 - 24183 24835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 406865.03 - 406865.03 406865.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 209.44 - 209.44 209.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
HNX 30 209.44 - 209.44 209.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۴
FTSE Vietnam 349.57 - 349.57 349.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
FTSE Vietnam All 870.76 - 870.76 870.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
VN 841.46 - 837.29 843.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
HNX 112.78 - 112.6 113.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
VN 30 782.15 - 778.99 784.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
VN100 757.88 - 754.16 759.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1519.65 - 1517.33 1536.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Athens General 632.63 - 632.63 639.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی