کالایاب
شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 34939.3 34899.98 34899.98 34939.3 76.31 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Bolsa G 1511804 1510280 1510280 1511804 3053.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 31143.25 31104.99 31104.99 31143.25 65.62 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50425.4 - 49976 50425.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
South Africa 40 5675.1 - 5623.9 5675.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
FTSE South Africa 3431.3 - 3431.3 3431.3 45.35 1.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
FTSE/JSE All Share 56040.21 - 56040.21 56040.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6538.18 - 6525.35 6562.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
SDAX 10913.82 - 10860.36 10944.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap 25220.23 - 25151.05 25254.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 2662.43 - 2658.47 2679.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4830.58 - 4821.17 4847.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
XETRA DAX Price 11657.06 - 11641.01 11703.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 8608.9 - 8576.92 8608.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Technology All Share 3199.59 - 3193.73 3228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
DAX 11657.06 - 11636.85 11709.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3387.94 - 3381.15 3392.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1252.08 - 1252.08 1252.08 0.04 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
OTCM ADR 1675.82 - 1668.2 1675.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
DJ Utility 776.77 - 776.77 776.77 0.05 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Nasdaq 100 7326.28 - 7294.13 7341.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
DJ Composite 8593.47 - 8593.47 8593.47 0.23 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
NYSE Composite 12781.42 12781.41 12781.38 12781.42 0.91 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
OTCM QX ADR 30 1398.87 - 1394.03 1398.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
DJ Transportation 10414.36 - 10414.36 10414.36 0.06 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
NYSE AMEX Composite 2575.41 - 2575.41 2575.41 2.70 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Dow 30 25914.1 - 25788.69 25921.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
S&P 500 2832.94 - 2822.49 2834.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۵۴
Nasdaq 7714.48 - 7678.13 7736.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
SmallCap 2000 1563.37 - 1550.83 1570.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
S&P 500 VIX 13.1 - 13 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1471.51 - 1471.51 1471.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
ATX Prime 1534.99 - 1534.99 1534.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Austria 304.64 - 304.64 304.64 3.16 1.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
Immobilien ATX EUR 353.16 - 353.16 353.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
New Europe Blue Chip EUR 1205.95 - 1205.95 1205.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
ATX 3070.74 - 3042.13 3070.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1971.08 - 1971.08 1976.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۵
Amman SE AllShare 3902.04 - 3902.04 3902.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 950.11 - 947.17 950.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Small Cap 6684.6 - 6654 6690.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Medium Cap 13755.7 - 13690.7 13755.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Latibex   2545.9 - 2522.6 2545.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 9409.1 - 9342.2 9418.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۲۸
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3437.1 3435.3 3433.1 3449.2 0.30 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX 50 6089.6 6085.2 6081.3 6106.7 0.30 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX 100 5092.2 5089 5085.5 5105.1 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX 300 6138.9 6135.9 6131.5 6154.1 2.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX Midcap 50 6665.8 6665.9 6659.6 6675.7 0.50 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
ASX All Ordinaries 6279 6276.5 6273.1 6294.2 4.60 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
ASX Small Ordinaries 2788.4 2789.7 2787.3 2798.2 7.90 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX All Australian 50 6043.1 6038.8 6034.8 6059.6 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX All Australian 200 6134.6 6131.4 6126.9 6149.8 1.60 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/ASX 200 6190.6 6190.9 6174.2 6206.3 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۱
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1235.36 - 1231.44 1235.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 341.45 - 341.45 341.45 1.90 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 872.83 - 872.83 872.83 11.71 1.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5066.74 - 5004.11 5066.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
DFM General 2619.82 - 2583.47 2619.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1018.53 1020.43 1018.53 1020.43 6.44 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE Indonesia 3478.24 - 3478.24 3478.24 44.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
IDX Kompas 100 1317.61 1320.09 1317.61 1320.18 6.90 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
IDX PEFINDO-25 349.51 349.53 349.51 350.27 0.25 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
IDX Composite 6481.87 6482.19 6480.43 6519.36 27.58 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 563.04 - 563.04 564.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1764 - 1764 1764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2022.7 - 2013.8 2024.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 38512.22 - 38442.05 38597.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 42410.02 - 42410.02 42410.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE IT Small Cap 20041.66 - 20007.21 20058.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 23271.4 - 23186.07 23283.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 21234.61 - 21045.41 21254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 426.89 - 426.89 426.89 2.67 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5838.1 - 5838.1 5838.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
ISEQ 20 Price 1038.04 - 1038.04 1038.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Small Capital 1938.42 - 1938.42 1938.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1353.14 - 1342.61 1353.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
OMX Iceland 6 PI ISK 1889.84 - 1872.01 1890.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Iceland Mid Cap PI 70.35 - 69.96 70.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
OMX Iceland Small Cap PI 210.7 - 210.52 211.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
ICEX All Share Total Return 685.62 - 680.29 685.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1413.32 - 1413.32 1413.32 3.41 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16618.13 16590.8 16590.8 16618.13 47.71 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Tag Along 21276.21 21242.06 21242.06 21276.21 54.64 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Brazil Index 41471.35 41401.35 41401.35 41471.35 115.09 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Small Cap Index 1996.8 1995.9 1995.9 1996.8 2.29 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Brazil broad-Based 3855.66 3849.57 3849.57 3855.66 10.48 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Mid-Large Cap Index 1913.97 1910.61 1910.61 1913.97 5.65 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Bovespa 99993.92 99828.67 99828.67 99993.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1168 - 1163.5 1168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 19486.7 - 19414.83 19557.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 4054.94 - 4039.04 4054.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5504.17 - 5487.8 5505.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 4000.03 - 3984.79 4000.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 920.38 - 918.93 922.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4830.15 - 4814.06 4837.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7299.19 - 7228.28 7299.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5189.71 - 5171.96 5189.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 9978.72 - 9902.04 9978.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 13650.09 - 13620.81 13653.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 7707.56 - 7648.33 7707.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3660.8 - 3631.7 3660.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 116.14 - 116.14 116.14 0.36 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
BGTR30 503.11 - 503.11 503.11 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
BSE SOFIX 583.8 - 583.8 583.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2017.9 - 2011.63 2030.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
DSE Broad 5604.9 - 5589.48 5666.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1566.26 - 1566.26 1566.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
BSE Domestic Company 7878.46 - 7878.46 7878.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 730.33 - 730.33 730.33 13.42 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Sarajevo 10 768.17 - 768.17 768.17 2.46 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Sarajevo 30 1202.84 - 1202.84 1202.84 3.59 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18151.19 - 18151.19 18151.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Pakistan 1188.34 - 1188.34 1188.34 12.80 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
KMI All Shares 18623.61 - 18623.61 18623.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Karachi All Share 28174 - 28174 28174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Karachi Meezan 30 63601.03 - 63601.03 63601.03 876.12 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Karachi 100 38306.95 - 38306.95 38808.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3110.98 - 3087.03 3110.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
PSI 20 5283.65 - 5244.34 5283.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 174.23 - 174.23 174.23 0.66 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
S&P Lima Select 27811.09 - 27811.09 27811.09 33.87 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P Peru Select 559.3 559.31 559.3 559.31 0.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
S&P Lima General 21004.56 - 21004.56 21004.56 17.49 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 236.03 - 236.03 236.03 0.32 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2081.58 - 2081.58 2081.58 24.53 1.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 364.11 363.83 363.83 364.11 1.71 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
SET 50 1077.89 1078.52 1077.89 1078.52 3.26 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
SET 100 2374.84 2375.63 2374.84 2375.63 7.56 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE SET Mid Cap 2214.74 2215.84 2214.74 2215.84 5.21 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE SET Shariah 1271.6 1275.99 1271.6 1275.99 4.21 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE SET All-Share 1888.43 1891.98 1888.43 1891.98 4.43 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE SET Large Cap 1824.12 1828.98 1824.12 1828.98 3.86 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2173.47 2174.43 2173.47 2174.43 5.68 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
SET 1620.73 1621.78 1618.99 1625.05 3.16 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 138.34 138.39 138.32 138.39 0.48 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
TPEx 50 157.82 157.65 157.37 157.87 1.33 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
MSCI Taiwan 385.49 - 385.49 385.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
TSEC Taiwan 50 7809.34 7810.55 7799.23 7810.55 21.05 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7775.96 7769.64 7768.99 7786.46 20.36 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Taiwan Weighted 10500.69 10505.04 10487.94 10509.8 12.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 131501.1 - 130526.72 131730.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 50 101711.13 - 101057.41 101897.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100-30 119899.6 - 119899.6 120522.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All-100 134419.55 - 134281.09 134671.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All Shares 105416.46 - 104875.86 105638.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100 104594.66 - 103785.14 104868.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6830.58 - 6784 6830.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Tunindex20 3008.61 - 2979.52 3008.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 385553.13 - 385553.13 385553.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
JSE All Jamaican Composite 423185.25 - 423185.25 423185.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2190 - 2190 2195.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1076.73 - 1076.36 1081.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
PX-GLOB 1444.42 - 1444.42 1444.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۴
FTSE Czech Republic 1253.67 - 1253.67 1253.67 6.72 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
OETOB Czech Traded (CZK) 1338.65 - 1338.65 1338.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1420.14 - 1420.14 1420.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
OETOB Czech Traded (USD) 1608.45 - 1608.45 1608.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5556.7 5554.92 5546.36 5592.62 12.83 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/CITIC50 3306.03 - 3306.03 3306.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
S&P/CITIC300 3271.26 - 3271.26 3271.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Shanghai SE A Share 3235.9 3235.66 3232.78 3255.15 7.26 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Shanghai 3089.5 3089.28 3082.05 3112.93 6.92 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۶
SZSE Component 9832.98 9828.43 9804.27 9907.41 10.45 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۶
China A50 12932.33 12929.65 12904.87 13059.83 64.15 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 468.06 - 468.06 470.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen Benchmark 1528.81 - 1523.17 1530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen Small Cap 250.97 - 250.97 252.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen All shares 1417.22 - 1412.85 1417.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
OMXC20 1016.63 - 1012.78 1017.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 123.46 - 123.46 123.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Rwanda All Share 132.31 - 132.31 132.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4445.98 - 4426.37 4448.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
Russian VIX 22.21 - 22.21 22.21 0.09 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
RTS Standard 16622.23 - 16523.87 16641.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
MICEX 2483.7 - 2467.79 2488.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
RTSI 1213.35 - 1196.75 1218.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7883.39 - 7883.39 7883.39 21.56 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Bucharest BET-XT 723.51 - 723.51 723.51 1.80 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 517.23 - 517.23 517.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5610.75 - 5610.75 5610.75 0.24 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 201.72 - 201.72 201.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Zimbabwe Industrial 428.93 - 428.93 428.93 17.02 3.97% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1610.42 1608.9 1605.13 1610.42 3.26 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
JASDAQ 153.02 153.08 152.37 153.08 0.69 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
JASDAQ 20 3826.79 3818.89 3792.4 3826.79 0.63 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Topix 100 1028.5 1027.51 1023.66 1028.5 0.45 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Topix 500 1246.36 1245.22 1241.15 1246.36 1.89 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nikkei 300 325.88 - 325.88 325.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Nikkei 500 2033.58 - 2033.58 2033.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Topix 1000 1519.24 1517.79 1513.05 1519.24 2.76 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nikkei 1000 1914.68 - 1914.68 1914.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
JPX-Nikkei 400 14332.48 14318.85 14270.05 14332.48 22.07 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
TOPIX Composite 2036.09 2034.18 2028.77 2036.09 4.13 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nikkei JQ Average 3426.8 - 3426.8 3426.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Nikkei Volatility 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Nikkei 225 21553.5 21553 21439.5 21584.5 31.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۱
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 169.24 - 169.24 169.24 0.23 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
BRVM Composite 174.44 - 174.44 174.44 0.48 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5616.69 5616.72 5614.98 5619.55 1.71 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 324 - 324 324 1.46 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
MSCI Singapore 359.4 - 359.4 359.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
STI Index 3209.54 3209.5 3204.23 3216.95 3.42 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1576.93 - 1571.39 1576.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 598.4 - 597.12 598.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 855.41 - 853.92 856.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 532.93 - 531.71 533.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 827.39 - 826.16 829.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1605.01 - 1595.76 1607.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2455.27 - 2455.27 2455.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
FTSE Switzerland 513.6 - 513.6 513.6 0.36 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 11125.31 - 11125.31 11125.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
SMI 9496.93 - 9462.5 9498.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5324.4 - 5324.4 5324.4 0.46 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
IGPA General 26893.33 - 26893.33 26893.33 5.86 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 717.34 - 708.51 718.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 466.29 - 466.29 466.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8653.16 - 8539.53 8653.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4128.16 - 4128.16 4128.16 41.28 1.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4285.8 - 4277.72 4288.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 10740.18 - 10740.18 10799.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 13183.42 - 13159.39 13241.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Next 20 11543.87 - 11519.48 11562.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Large 60 5987.21 - 5976.1 5987.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All Shares 6594.57 - 6583.51 6600.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 12830.3 - 12813.69 12885.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All-Tradable 4201.12 - 4193.69 4203.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2623.99 - 2621.31 2632.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 1049.1 - 1047.04 1049.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 5412.83 - 5401.62 5416.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 550.7 - 545.63 550.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9990.2 - 9961.83 9992.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4243.86 - 4225.21 4243.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 6883 - 6861.75 6883.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 315.89 - 315.89 316.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 54.63 - 54.46 54.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 365.02 - 362.95 365.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4813.03 - 4813.03 4813.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Philippines 672.32 - 672.32 672.32 5.72 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
PSEi Composite 7873.08 7873.33 7854.92 7877.04 0.06 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۴۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.54 - 41.54 41.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Alternative Market 894.36 - 894.36 894.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 64.22 - 64.22 64.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2397.52 - 2389.26 2398.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9972.68 - 9886 9990.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
QE All Shares 3047.85 - 3021.08 3051.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
FTSE NASDAQ Qatar 10 6614.74 - 6574.75 6629.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10297.7 - 10297.7 10297.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 970.27 - 970.27 970.27 1.79 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Equity 16776.51 - 16776.51 16776.51 118.13 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
S&P/TSX MidCap 985.49 - 985.49 985.49 0.84 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Venture 632.59 - 632.59 632.59 0.68 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Small Cap 588.66 - 588.66 588.66 0.29 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX 16251.37 16248.38 16248.38 16251.37 2.99 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 753.32 754.33 753 757.52 0.19 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
KQ 100 1632.24 - 1632.24 1632.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KRX 100 4496.87 4494.34 4491.43 4505.52 5.73 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
KOSPI 50 1852.71 - 1852.71 1852.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 100 2119.23 - 2119.23 2119.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 200 279.63 279.8 279.37 280 0.30 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE Korea 304.15 - 304.15 304.15 0.10 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
KOSPI Large Sized 2087.54 - 2087.54 2087.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI Small Sized 2028.72 - 2028.72 2028.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI Medium Sized 2602.43 - 2602.43 2602.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 2177.29 2177.61 2171.34 2183.03 2.20 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1774.12 - 1774.12 1774.12 4.62 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
CROBEX10 1039.25 - 1039.25 1039.25 5.29 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10764.33 - 10764.33 10764.33 2.74 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COLCAP 1606.37 - 1606.37 1606.37 3.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COLEQTY 1094.19 - 1094.19 1094.19 3.38 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COL General 13107.66 - 13107.66 13107.66 24.74 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
FTSE Colombia 5166.06 - 5166.06 5166.06 94.03 1.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2896.04 - 2896.04 2896.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
FTSE NSE Kenya 15 199.2 - 196.62 199.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 208.38 - 205.52 209.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۵
Nairobi All Share 158.07 - 158.07 158.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4778.84 - 4778.84 4778.84 37.19 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Kuwait Main 5689.3 - 5689.3 5689.3 15.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Kuwait Parallel Market 5372.87 - 5372.87 5372.87 22.12 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 961.03 - 959.96 962.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۵
Beirut Stock 87.08 - 87.08 87.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
BDL STOCK IX 64.67 - 64.67 64.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 981.56 - 977.16 981.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60683.38 - 60681.91 60823.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
WIG30 2699.53 - 2697.34 2707.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
mWIG40 4275.4 - 4267 4278.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
sWIG80 11941.28 - 11941.28 12013.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
WIG20 2345.84 - 2342.69 2358.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 654.53 - 653.8 656.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4691.12 - 4691.12 4691.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1689.08 1690.43 1689.08 1692.91 1.86 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Malaysia ACE 4836.55 4839.96 4836.55 4886.47 65.23 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE Malaysia 235.28 - 235.28 235.28 1.39 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
FTSE BM Mid 70 14152.62 14190.75 14152.62 14211.9 84.85 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Malaysia Top 100 11637.38 11651.81 11637.38 11667.63 25.96 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4134.52 - 4134.52 4134.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (EUR) 4712.77 - 4712.77 4712.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (HUF) 9610.52 - 9610.52 9610.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (USD) 5327.55 - 5327.55 5327.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Hungary 4118.34 - 4118.34 4118.34 96.89 2.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۰۵
Budapest SE 42085.01 41335.02 41335.02 42085.01 749.99 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8915.89 - 8906.95 8919.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco 15 9847.92 - 9847.92 9890.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
Moroccan All Shares 10987.05 - 10976.59 10991.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9371.24 - 9369.08 9383.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14910.78 - 14910.78 15077.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 70 695.21 - 695.21 697.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 100 1764.01 - 1764.01 1773.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 20 Capped 19117.52 - 19117.52 19305.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20744.91 - 20744.91 20792.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 735.26 - 735.1 735.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
INMEX 2506.21 - 2506.21 2507.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
IPC CompMx 347.47 - 347.47 347.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
FTSE BIVA Real Time Price 865.52 - 865.52 865.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
IPC 42210.46 - 42210.46 42271.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10530.77 - 10530.77 10530.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
MNSE 10 817.74 - 817.74 817.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1328.3 - 1328.3 1328.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۳۴
NSX Local 619.6 - 619.6 619.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 818.21 - 813.34 818.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
OBX Price 480.72 - 478.06 480.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Oslo 20 603.72 - 599.91 603.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
OSE Benchmark 885.68 - 881.01 885.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Oslo All Share 1000.35 - 1000.2 999.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1401.6 - 1401.6 1401.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
NSE All Share 31142.72 - 31142.72 31142.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 356.05 355.91 355.59 356.37 1.42 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NZX 50 9486.85 9492.75 9486.85 9523.25 28.27 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NZX All 1631.49 1632.37 1631.49 1637.11 4.20 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NZX MidCap 5189.1 5194.64 5186.25 5195.72 2.15 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NZX SmallCap 14964.98 14955.53 14920.5 14964.98 45.83 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P/NZAX All Price 440.65 437.84 437.84 440.65 4.57 1.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
DJ New Zealand 281 280.93 280.43 282.17 1.03 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 775.53 - 774.88 780.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 818.12 - 816.71 818.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 998.26 - 995.89 999.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 12.26 - 12.26 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 552.23 - 550.71 552.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۷
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 17.0375 - 17.0375 17.0375 0.14 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty 100 11642.7 - 11642.7 11642.7 12.95 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty 200 5998.4 - 5998.4 5998.4 8.25 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty 500 9530.6 - 9530.6 9530.6 13.90 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
BSE MidCap 15177.17 - 15177.17 15177.17 36.12 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P BSE-100 11665.79 - 11665.79 11665.79 21.32 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P BSE-200 4842.21 - 4842.21 4842.21 9.34 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P BSE-500 15100.06 - 15100.06 15100.06 30.57 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
BSE SmallCap 14856.79 - 14856.79 14856.79 38.60 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty 50 USD 5792.53 - 5792.53 5792.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nifty Next 50 27993 - 27993 27993 22.30 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty Midcap 50 4934.8 - 4934.8 4934.8 11.80 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5494.25 - 5494.25 5494.25 5.70 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NIFTY Free Float Midcap 100 17874.6 - 17874.6 17874.6 60.20 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 6578.7 - 6578.7 6578.7 33.45 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
S&P BSE ALLCAP 4312.75 - 4312.75 4312.75 8.83 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Nifty 50 11471.3 11471 11456.25 11500.3 9.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
BSE Sensex 38150.98 38132.23 38093.73 38218.77 55.91 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۵۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 20348.16 20390.65 20348.16 20479.61 82.09 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Hang Seng CCI 4639.55 4643.71 4639.55 4675.12 41.25 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Hang Seng CEI 11620.6 11637.02 11620.6 11681.76 54.23 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE CHI Hong Kong 12951.23 12974.58 12951.23 13012.54 36.15 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2399.71 2400.43 2389.56 2400.43 15.31 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
Hang Seng 29331.5 29351 29331.5 29489.5 77.51 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 8582.13 - 8582.13 8582.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1011.36 1010.89 1010.64 1012.04 0.50 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
HNX 110.88 - 110.88 110.88 0.44 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
VN 30 932.82 931.98 931.19 933.46 0.07 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
VN100 910.29 909.62 908.89 910.98 0.11 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۵
FTSE Vietnam 430.44 - 430.44 430.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
FTSE Vietnam All 1053.82 - 1053.82 1053.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
HNX 30 202.09 201.9 201.9 202.09 0.19 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1888.7 - 1885.08 1897.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر