کالایاب
شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

405
قیمت روز
15 (3.71%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
79 (16.24%)
تغییر ۳ ماهه
27 (7.24%)
تغییر ۶ ماهه
116 (39.96%)
نوسان سالیانه

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 201.72 - 201.72 201.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Zimbabwe Industrial 404.89 - 404.89 404.89 15.04 3.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۵:۳۴